Informacje i komunikaty

Podziękowania

W niedzielę 10 września 2023 r. odbyły się XV Dożynki Parafialne w Lubani połączone z Festynem Gminnym „Święto Jabłoni”. Święto to tradycyjnie rozpoczęło się Mszą Św. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Lubani, której przewodniczył ks. Krzysztof Sadkowski, w asyście ks. Proboszcza Jarosława Orlińskiego. Następnie korowód z wieńcami dożynkowymi prowadzony przez Orkiestrę Dętą OSP w Lubani pod batutą Pana Kamila Wrony, przeszedł na plac kościelny, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.

Proboszcz Parafii w Lubani ks. Jarosław Orliński oraz Wójt Gminy Sadkowice Pani Karolina Kowalska przywitali przybyłych gości, wśród których byli: Poseł na Sejm RP Pan Grzegorz Wojciechowski, Starosta Powiatu Rawskiego Pan Józef Matysiak, Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Charążka, Przewodniczący Rady Gminy Sadkowice Pan Jan Idzikowski.

Dla zebranych mieszkańców oraz przyjezdnych gości organizatorzy przygotowali liczne atrakcje min.: wesołe miasteczko, malowanie twarzy i tatuaże dla najmłodszych, występy zespołów ludowych, pokaz iluzjonisty, występ zespołu Jack-Jack, a gwiazdą wieczoru tegorocznego święta był zespół Defis.

Specjalne podziękowania Wójt Gminy Sadkowice Pani Karolina Kowalska kieruje do sponsorów święta:

 • DREW BUD- Kazimierz Budek
 • SALA BANKIETOWA MILENNIUM w Kaleniu
 • TRIAS- Daniel Chała
 • KAMELA- Melania Majewska
 • APPLEX
 • SADEKS
 • BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ RAWSKIEJ
 • FENIKS GABINET WETERYNARYJNY- MIROSŁAW CHARĄŻKA
 • GKMP SZCZEPAŃSCY
 • TRANSBET- HENRYK IDZIKOWSKI
 • DOM WESELNY SADYBA w Sadkowicach
 • KRZYSZTOF STAŃCZAK
 • LANCET GABINET DLA ZWIERZĄT- Włodzimierz Jurkowski
 • SKUP I SPRZEDAŻ OWOCÓW- Paweł Biedrzycki
 • STANISŁAW WÓJCIK- Jajkowice
 • QUALITY CONTROL- Anna Boniecka
 • USŁUGI TRANSPORTOWE- Robert Tyczkowski
 • BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI ŁOWICKIEJ W ŁOWICZU
 • USŁUGI PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE- Mariusz Wysocki
 • SKLEP OGRODZNICZY „AGROMARKT” SRODKI OCHRONY ROŚLIN- Magdalena Wojtczak
 • JAN I MARIOLA IDZIKOWSCY
 • SKLEP SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWY „ NA DOŁKU”- Seweryn Wasilewski
 • DOMINISERWIS - Dominik Litwin
 • Od lewej Starosta Dożynek Pan Aleksander Kościelecki – trzyma chleb dożynkowy, Starościna Dożynek Pani Aneta Bednarek –...
 • Przemarsz Orkiestry Dętej OSP w Lubani
 • Proboszcz Parafii w Lubani ks. Jarosław Orliński wita Starostów Dożynek oraz Wójt Gminy Sadkowice Panią Karolinę Kowalską
 • Ks. Krzysztof Sadkowski odprawia Mszę Św.
 • Pani Wójt Gminy Sadkowice wraz ze Starostami Dożynek i mężem uczestniczący we Mszy Św. Dożynkowej
 • Wierni uczestniczący we Mszy Św. W kościele pw. "Przemienienia Pańskiego" w Lubani
 • Starości Dożynek Parafialnych na przodzie korowodu wieńcowego, z prawej strony osoby przyglądające się korowodowi
 • Orkiestra Dęta OSP w Lubani prowadząca korowód
 • Korowód wieńcowy
 • Starości Dożynek wprowadzają korowód na plac uroczystości
 • Grupy wieńcowe na placu uroczystości
 • Od lewej Przewodniczący Rady Gminy w Sadkowicach Pan Jan Idzikowski, Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Charążka,...
 • Od lewej Starościna Dożynek, Starosta Dożynek, ks. Jarosław Orliński- trzyma chleb, Wójt Gminy Sadkowice Pani Karolina...

Szkoła Podstawowa w Lubani objęta wsparciem programu "Gaz-System dla Edukacji"

W dniu 31 sierpnia 2023 r. w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia przedstawicielom gmin i szkół czeków w wysokości 19.000,00 zł w ramach programu „Gaz-System dla Edukacji”. Łącznie ww. spółka przekazała w ramach IV edycji programu kwotę 551.000,00 zł dla 28 gmin.

W uroczystościach udział wzięła Pani Minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska - Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, która objęła patronem ten program oraz Prezes Gaz-System Pan Marcin Chludziński. Patronat nad programem objęło także Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Z powiatu rawskiego wsparciem objęta została tylko Gmina Sadkowice i Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani.

Z ramienia naszej gminy w uroczystościach udział wzięła Wójt Gminy Pani Karolina Kowalska oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubani Pani Maria Charążka.

Uzyskana kwota wsparcia przeznaczona jest na  zakup sprzętu sportowego, który zainspiruje najmłodszych do prowadzenia zdrowego stylu życia i umożliwi czerpanie  radości z aktywności fizycznej.

 • Zdjęcie obdarowanych przedstawicieli gmin, które zechciały wziąć udział w uroczystości wręczenia czeków wraz z Darczyńcami...
 • Od lewej: Wójt Gminy Sadkowice Karolina Kowalska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani...

Webinarium "Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych"

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym,
w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny
i Polityki Społecznej.

Webinarium odbędzie się 4 września 2023 r. (10:00-12:35).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83092&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
W przypadku zgłoszeń, które wpłyną po 1 września 2023 r., potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 1 września 2023 r., a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

XXV Dożynki Powiatowe

W dniach 26 sierpnia na stadionie RKS Mazovia i 27 sierpnia na terenie OSiR w Rawie Mazowieckiej odbędą się XXV Dożynki Powiatowe. Serdecznie zapraszamy.

 • Plakat XXV Dożynek Powiatowych w Rawie Mazowieckiej

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie do dnia 15 września 2023 r.

  Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. Pytania i wątpliwości dotyczące obsługi generatora kierować należy za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „pomoc” lub bezpośrednio na adres e-mail: administrator@bfs.mrips.gov.pl.

 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 6 października 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Więcej na stronie https://niepelnosprawni.gov.pl

Płatność dla małych gospodarstw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina: płatność dla małych gospodarstw – dokumenty TYLKO przez eWniosekPlus do 31 sierpnia.

Do końca sierpnia o ryczałt w wysokości 225 euro/ha mogą się ubiegać rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok. Maksymalna wysokość pomocy 1125 euro na gospodarstwo.

Jeżeli rolnik składając wniosek o dopłaty bezpośrednie ubiegał się jedynie o podstawowe wsparcie i płatność redystrybucyjną, to na pewno korzystniej będzie wystąpić o ryczałtową płatność dla małych gospodarstw.

Żeby skorzystać z takiego rozwiązania, wystarczy za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) przesłać skan lub zdjęcie oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”. Jego wzór znajduje się na stronie internetowej Agencji.

Wszyscy rolnicy, którzy dostarczyli do tej pory te dokumenty w innej formie (e-mailem, w wersji papierowej do placówki ARiMR), powinni przed zakończeniem naboru złożyć oświadczenia przez aplikację eWniosekPlus.

Zobacz krok po kroku, jak złożyć „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”: www.arimr.gov.pl

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Przypominamy, że w dniach od 1 do 31 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Gminy w Sadkowicach pok. nr 3 (podatki) są przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Silna Biało-Czerwona - Święto Wojska Polskiego

Silna Biało-Czerwona – pod takim hasłem od 12 do 15 sierpnia odbywać się będą Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego oraz 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie zaplanowało w tych dniach liczne atrakcje oraz interesujące wydarzenia, w których warto wziąć udział. 

 • Silna Biało-Czerwona – pod takim hasłem od 12 do 15 sierpnia odbywać się będą Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego

Zbiórka na leczenie i rehabilitację Kamila

Zapraszamy do wsparcia zbiórki na leczenie i rehabilitację Kamila poprzez Fundację Siepomaga.

Zaproszenie na Wystawę Zwierząt Hodowlanych oraz Targi Rolne

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprosza na XXIII Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlanych oraz Targi Rolne "W sercu Polski" organizowane w terminie 17 – 18 czerwca 2023 r. Więcej na stronie https://www.lodr-bratoszewice.pl/aktualnosci...

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego

W terminie 01.06.2023 r. – 14.08.2023 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi badanie „Zintegrowane statystki dotyczące gospodarstw rolnych R-SGR”.

Do gospodarstw rolnych wysłane zostały listy Prezesa GUS zapowiadające badanie.

Poniżej podstawowe informacje o badaniu, więcej na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/2/badanie/42

Informacja ogólna:

Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Otrzymane wyniki pozwolą na opracowanie typologii gospodarstw rolnych tj. wielkości ekonomicznej i typów rolniczych. Realizacja badania, w którym zbierany jest szeroki zakres informacji o polskim rolnictwie, jest możliwa dzięki wykorzystaniu środków z budżetu państwa oraz dofinansowaniu ze środków unijnych.

Termin realizacji badania:

01.06.2023 r. – 14.08.2023 r.

Metoda realizacji badania:

 • samospis internetowy (dostępny wyłącznie w okresie 1-16 czerwca 2023 r.)
 • wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
 • wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego

Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej informuje, że rejestracja gospodarstw zajmujących się...

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2023

W dniu 21 maja 2023 r. w Sadkowicach odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach udział wzięły wszystkie jednostki ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy.

Oto kolejność miejsc poszczególnych jednostek:

 1. miejsce - OSP Lutobory
 2. miejsce - OSP Sadkowice
 3. miejsce - OSP Kaleń
 4. miejsce - OSP Lubania
 5. miejsce - OSP Trębaczew
 6. miejsce - OSP Olszowa Wola
 7. miejsce - OSP Kłopoczyn
 8. miejsce - OSP Żelazna

Dni Rawy Mazowieckiej 2023

Miasto Rawa Mazowiecka zaprasza w dniach 26 - 28 maja na Dni Rawy Mazowickiej. Więcej na stronie www.rawamazowiecka.pl

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2023

Zapraszamy na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbędą się w niedzielę 21 maja 2023 r. na boisku szkolnym przy Zespole Szkół w Sadkowicach! Start o godz. 9:00!

Program Potańcówki Wiejskie

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie potańcówek wiejskich. Ochotnicze Straże Pożarne oraz Koła Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać wsparcie w wysokości 10 tys. zł.

Program Potańcówki Wiejskie skierowany jest do Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, samorządowych jednostek kultury oraz organizacji pozarządowych. Nabór wniosków rozpocznie się 22 maja. Maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. zł. 

Informacja o sprzedaży końcowej węgla kamiennego dla gospodarstw domowych wraz z wnioskiem

 • autor: Krzysztof Starczewski, data: 2023-05-09

Wniosek z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – aktualizacja

W dniu 2 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 838) opublikowano zmianę do rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, prawo do wnioskowania o świadczenie pieniężne przysługuje do 24 sierpnia 2023 r.

Przypominamy, że wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.