Inwestycje - rok 2018

W Lubani powstało miejsce rekreacji

W dniu 8 listopada 2018 r. odbyło się uroczyste przekazanie terenu rekreacji w miejscowości Lubania.

Mieszkańcy wsi Lubania mogą  cieszyć się miejscem do wspólnej integracji. OSP Lubania złożyła wniosek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Rawki” i pozyskała kwotę 49.830,00 zł. W ramach otrzymanych funduszy wybudowano dwie drewniane altanki, zamontowano ławeczki, wyłożono chodnik kostką brukową, posadzono wokół terenu rekreacji krzewy. Realizacja zadania ma na celu zintegrowanie oraz popularyzację społeczno-kulturalnego życia mieszkańców.

  • DSC_0418.JPG
  • DSC_0419.JPG
  • DSC_0421.JPG
  • DSC_0424.JPG
  • DSC_0426.JPG

Przebudowa drogi gminnej w Zabłociu

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej nr 113206E w miejscowości Zabłocie. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię betonową na odcinku 625 m. Inwestycję wykonała firma F.P.H.U ,, TRANSBET” Henryk Idzikowski Nowy Regnów za kwotę 79 999,20 zł.

  • -

Remont dróg gminnych

Zakończyliśmy remonty dróg w miejscowościach Gacpary i Sadkowice. Remonty polegały na profilowaniu z wykonaniem spadków poprzecznych  oraz ułożeniu i zagęszczeniu warstwy z kruszywa.

W miejscowości Gacpary został wyremontowany kilometrowy odcinek drogi na działce 36 obręb Gacpary. Inwestycja wyniosła 16 605,00 zł brutto.

W miejscowości Sadkowice został wyremontowany odcinek o długości 270 m. Inwestycja została wykonana na działce nr 117 na sumę 2 690,01 brutto.

Wykonawcą inwestycji była firma : F.P.H.U. ,, TRANSBET” Henryk Idzikowski Nowy Regnów 21 A, 96-232 Regnów.

  • -

Projekt w Rzymcu zakończony

W wrześniu zakończyliśmy projekt pod nazwą „Nasza świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców”. Był on dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego – 5 000 zł, Gminy Sadkowice – 5 000 zł i mieszkańców wsi Rzymiec- 500 zł. W trakcie jego trwania zostały zorganizowane szkolenia z zakresu zdrowego odżywiania i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz warsztaty gotowania i kosmetyczne. Mieszkańcy w formie wolontariatu zorganizowali turniej tenisa stołowego i konkurs karaoke.  Równocześnie w sierpniu mieszkańcy wykonali remont swojej świetlicy. Na zakończenie projektu mieszkańcy zorganizowali imprezę integracyjną.

  • -
  • zdejecie 9 pokaz gotowania.jpg
  • zdjcie 10 pokaz gotowania.jpg
  • zdjcie 11 pokaz gotowania.jpg
  • zdjcie 12 tenis.jpg
  • zdjcie 13 tenis.jpg
  • zdjcie 17- piknik.jpg
  • zdjcie 4 kosmetyki.jpg
  • zdjcie 5 kosmetyki.jpg
  • zdjcie 6 pierwsza pomoc.JPG
  • zdjcie 7 pierwsza pomoc.JPG
  • zdjcie 8 pierwsza pomoc.JPG
  • zdjcie1 karaoke.jpg
  • zdjcie2 karaoke.jpg
  • zdjcie3 karaoke.jpg

Zakończyliśmy projekt

W październiku zakończyliśmy projekt pod nazwą „Wiejska świetlica miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców”. Był on dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego – 5 000 zł, Gminy Sadkowice- 5 000 zł i mieszkańców wsi Lubania- 500 zł. Beneficjentem projektu była Gmina Sadkowice. Zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu w sierpniu mieszkańcy rozpoczęli warsztaty i szkolenia, a we wrześniu remont swojej świetlicy. Na zakończenie projektu została  zorganizowana impreza integracyjna.

  • -
  • 10.warsztaty florystyczne.JPG
  • 11.warsztaty florystyczne.JPG
  • 12.z zaj dekupau.JPG
  • 2.pierwsza pomoc.jpg
  • 3.piknik.JPG
  • 4.piknik.JPG
  • 5.piknik.JPG
  • 6.szkolenie z zakresu zdrowego odywiania.JPG
  • 7.szkolenie z zakresu zdrowego odywiania.JPG
  • 9.warsztaty florystyczne.JPG
  • -

Przebudowa drogi Nowe Szwejki – Rzymiec

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej nr 113014E Nowe Szwejki – Rzymiec. Inwestycja została wykonana za kwotę 309 062,44 zł brutto. Gmina Sadkowice otrzymała dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego na realizację ww. zadania w wysokości 212 900,00 zł brutto. Przebudowa polegała na wykonaniu nakładki asfaltowej w dwóch odcinkach o długości 350 i 640 m. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Spółka z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.

 

  • -
  • -
  • -

Ocieplenie budynku Gminnego Punktu Profilaktycznego w Sadkowicach

W dniu 31 sierpnia 20 18 r. została zakończona inwestycja Ocieplenia ścian zewnętrznych w budynku Gminnego Punktu Profilaktycznego w Sadkowicach.

Inwestycja polegała na ociepleniu istniejących ścian zewnętrznych styropianem o grubości 10 cm, ociepleniu cokołu budynku (razem powierzchnia ocieplenia – 150 m2) oraz na wymianie i montażu nowych parapetów. Koszt inwestycji wyniósł 22.000 zł brutto

Wykonawcą inwestycji była firma UNICOM Jakub Sputowski, ul. Sobieskiego 59, 96-200 Rawa Mazowiecka.

  • -

Kolejny odcinek drogi oddany do użytku mieszkańcom

W dniu 5 sierpnia 2018 r. odbyło się uroczyste poświecenie i przekazanie mieszkańcom do użytkowania przebudowanej drogi gminnej nr 113203E Paprotnia – Celinów. W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy pani Karolina Kowalska, Przewodniczący Rady Gminy pan Tadeusz Pietrzak, Radni oraz mieszkańcy.

Przebudowana została droga o długości 1991 m. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Spółka z o.o. ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wartość umowy to  389 884,22 zł brutto.

fot. Głos Rawy

  • DSC_0214.JPG
  • DSC_0216.JPG
  • DSC_0219.JPG
  • DSC_0222.JPG
  • DSC_0224.JPG
  • DSC_0226.JPG
  • DSC_0228.JPG
  • DSC_0231.JPG
  • DSC_0235.JPG
  • DSC_0238.JPG
  • DSC_0242.JPG
  • DSC_0245.JPG
  • DSC_0247.JPG
  • DSC_0249.JPG
  • DSC_0251.JPG
  • DSC_0254.JPG
  • DSC_0256.JPG
  • DSC_0257.JPG
  • DSC_0258.JPG
  • DSC_0261.JPG
  • DSC_0263.JPG
  • DSC_0265.JPG
  • DSC_0272.JPG

Gmina zakupiła nową kosiarkę bijakową

Gmina Sadkowice zakupiła nową kosiarkę bijakową o szerokości roboczej 125cm. Kosiarka posiada możliwość wysuwu jak i pochyłu modułu koszącego. Dzięki temu bardzo dobrze sprawdzi się w pracach wykaszania poboczy skarp i rowów. Cena zakupu maszyny 6.500 zł.

Gmina jest już w posiadaniu równiarki agregowanej z ciągnikiem. Maszyna służy do równania i profilowania dróg o nawierzchniach żwirowych i gruntowych. Zimą może być wykorzystywana do odśnieżania. Koszt zakupu równiarki to 16.000 zł.

  • -

Umowy na realizację grantów podpisane

W dniu 3 lipca 2018 r.  w Gminnym Domu Kultury w Żelechlinku zostały podpisane umowy na realizację grantów w ramach projektu grantowego "Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji”. Na terenie Gminy Sadkowice powstaną dwa nowe miejsca rekreacji w miejscowościach Lubania i Trębaczew.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubani będzie realizowała grant pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacji w Lubani", który obejmuje wykonanie terenów zielonych, wyposażenia terenu w elementy małej architektury, w tym m.in. altana duża, altana mała, plac do grillowania, ławki, stojaki na rowery. Wartość grantu 49.830,00 zł.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trębaczew zrealizuje grant pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacji w Trębaczewie", który obejmuje zakup urządzenia do ćwiczeń, urządzenia zabawowego dla dzieci, grilla i altany rekreacyjnej z ławkami i stołem. Wartość grantu 49.883,00 zł.

  • Podpisanie umw na granty Budowa miejsc rekreacji_(10).JPG
  • Podpisanie umw na granty Budowa miejsc rekreacji_(4).JPG
  • Podpisanie umw na granty Budowa miejsc rekreacji_(6).JPG
  • Podpisanie umw na granty Budowa miejsc rekreacji_(7).JPG
  • Podpisanie umw na granty Budowa miejsc rekreacji_(8).JPG
  • Podpisanie umw na granty Budowa miejsc rekreacji_(9).JPG
  • -

Dofinansowanie dla Gminy Sadkowice

W dniu 3 lipca 2018 r. pani Wójt Karolina Kowalska podpisała umowę na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia i mienia. Zarząd Województwa Łódzkiego reprezentował pan Dariusz Klimczak - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego. W ramach umowy Gmina Sadkowice otrzymała środki finansowe w wysokości 11000,00 zł, które zostaną przeznaczone na zakup przecinarki do cięcia betonu i stali oraz pilarki do cięcia drewna. Wymieniony sprzęt trafi do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkowicach.

  • -
  • -

„Aktywna tablica”

Gmina Sadkowice na wniosek dyrektorów szkół przystąpiła do Rządowego programu szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

W ramach tego projektu Gmina uzyskała środki w wysokości 56 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych tj. tablice interaktywne, projektory, głośniki, monitory.

Od września 2018 r. szkoły wzbogacą się o nowy sprzęt multimedialny.

Odbiór drogi w Jajkowicach

W dniu 23 czerwca 2018 r. odbył się odbiór inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej w Jajkowicach". W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy wsi Jajkowice, Pani Wójt Karolina Kowalska oraz Wicemarszałek Wójewództwa Łódzkiego Pan Artur Bagieński. Nowo odebraną drogę poświęcił ks. proboszcz Jarosław Orliński.

W ramach przebudowy drogi wykonano, na odcinku 1.103 m, podbudowę z kruszywa i nawierzchnię bitumiczną oraz przepusty i pobocza.

Koszt inwestycji wyniósł 532.197,51 zł, z czego:

- koszt własny Gminy: 335.487,51 zł,
- dofinansowanie z FOGR-u Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: 137.130,00 zł,
- środki własne mieszkańców: 59.580,00 zł.

fot. Głos Rawy

  • DSC_0099.JPG
  • DSC_0104.JPG
  • DSC_0107.JPG
  • DSC_0109.JPG
  • DSC_0118.JPG
  • DSC_0150.JPG
  • DSC_0158.JPG
  • DSC_0160.JPG
  • DSC_0163.JPG
  • DSC_0166.JPG
  • DSC_0168.JPG
  • DSC_0172.JPG
  • DSC_0179.JPG
  • DSC_0182.JPG
  • DSC_0187.JPG
  • DSC_0225.JPG
  • DSC_0230.JPG
  • -

Dofinansowanie dla dwóch sołectw Gminy Sadkowice

W dniu 12 czerwca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zostały podpisane dwie umowy pomiędzy:

Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają Witold Stępień- Marszałek Województwa Łódzkiego i Artur Bagieński- Wicemarszałek Województwa Łódzkiego

a Gminą Sadkowice, w imieniu której działają Karolina Kowalska – Wójt Gminy Sadkowice przy kontrasygnacie Tomasza Szymańskiego - Skarbnika Gminy Sadkowice.

W związku z dofinansowaniem Gmina Sadkowice otrzymała:

1)  dotację celową w kwocie 5000 zł  dla sołectwa Lubania w związku z realizacją projektu: „Wiejska świetlica miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców”,

2) dotację celową w kwocie 5000 zł  dla sołectwa Rzymiec w związku z realizacją projektu: „Nasza świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców”.

  • -
  • -

Przebudowa drogi gminnej Paprotnia – Celinów

Trwa przebudowa drogi gminnej nr 113203E Paprotnia – Celinów”. Droga o długości 1991 m, do wykonania jest  warstwa asfaltowa o gr. 5 cm I szer. 4.50 m oraz obustronne pobocza.

Roboty wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Spółka z o.o. ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wartość Umowy to  389 884,22 zł brutto oraz 60 miesięcy gwarancji. Planowany termin zakończenia budowy to 31.07.2018 r.

  • IMAG0572.jpg
  • IMAG0574.jpg
  • IMAG0575.jpg
  • IMAG0576.jpg
  • IMAG0577.jpg
  • IMAG0578_BURST002_COVER.jpg

Przebudowa drogi w Jajkowicach

Rozpoczęliśmy przebudowę drogi w Jajkowicach na odcinku 1.103 m. W ramach inwestycji wykonana już została podbudowa z kruszywa i nawierzchnia bitumiczna. Obecnie prace polegają na wykonywaniu przepustów i poboczy.

Koszt inwestycji to kwota 532.197,51 zł, z czego:

- koszt własny Gminy: 335.487,51 zł,
- dofinansowanie z FOGR-u Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: 137.130,00 zł,
- środki własne mieszkańców: 59.580,00 zł.

Inwestycję wykonuje firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. z Gielniowa

  • -
  • -
  • -
  • -

Zakupiliśmy przyczepę

Gmina Sadkowice, w ramach zapewnienia lepszych usług z zakresu gospodarki komunalnej, zakupiła wywrotkę marki Autosan o ładowności 4,5 t. Będzie ona wykorzystywana do prac związanych z naprawą i utrzymaniem dróg i innych zadań gminnych. Cena zakupu  10.000 zł.

  • -
  • -

Zakupiliśmy ciągnik

Zaczęliśmy inwestować w sprzęt do utrzymania dróg, chodników oraz boisk gminnych. W miesiącu lutym zakupiliśmy ciągnik marki Zetor 4340 z turem. Posiada on napęd 4x4. Jego moc to 60 KM. Koszt zakupu ciągnika wyniósł 57.500 złotych.

Sprzęt ten wykorzystywany będzie przez naszych pracowników do remontów dróg oraz prac porządkowych na terenie Gminy.

W okresie zimowym sprzęt ten wykorzystamy do załadunku mieszanki solno-żwirowej oraz do posypywania dróg i chodników.

Zakup nowego ciągnika oraz innych urządzeń dodatkowych do ciągnika wpłynie na sprawność działań w zakresie uporządkowania gminy po okresie zimowym jak i pozwoli zmniejszać niemałe koszty wynajmu maszyn od firm zewnętrznych.