Szkoła Podstawowa w Lubani

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani

Dyrektor: Maria Charążka

Wicedyrektor: Adam Iwanicki

tel.: 46 815 60 91

strona internetowa Szkoły: http://splubania.szkolnastrona.pl