Sołectwo na plus

 • Obraz2

Zagospodarowanie terenu  przy świetlicy wiejskiej w Sadkowicach

Gmina Sadkowice  wspólnie z Sołectwem Sadkowice  zrealizowała  projekt o nazwie „Zagospodarowanie terenu  przy świetlicy wiejskiej w Sadkowicach ” z  programu Samorządu Województwa Łódzkiego „SOŁECTWO NA PLUS”. Projekt był realizowany  w ramach przyznanej dotacji celowej przez Zarząd Województwa Łódzkiego z Budżetu Województwa Łódzkiego   dla Gminy Sadkowice - w wysokości 12.000,00 zł. Koszt powyższego projektu stanowi kwotę 11.755,20 zł .

Dziękujemy Samorządowi  Województwa Łódzkiego za przyznaną dotację na sfinansowanie projektu, Pani Sołtys i Mieszkańcom wsi Sadkowice za współpracę w realizacji projektu i wniesiony własny wkład pracy.

 • Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sadkowicach
 • 8
 • Obraz2

Rewitalizacja wiejskiego stawu we wsi Pilawy na cele społeczno- rekreacyjne

Gmina Sadkowice  wspólnie z Sołectwem Pilawy  zrealizowała  projekt o nazwie „Rewitalizacja wiejskiego stawu we wsi Pilawy na cele społeczno- rekreacyjne ” z  programu Samorządu Województwa Łódzkiego „SOŁECTWO NA PLUS”. Projekt był realizowany  w ramach przyznanej dotacji celowej przez Zarząd Województwa Łódzkiego z Budżetu Województwa Łódzkiego   dla Gminy Sadkowice - w wysokości 12.000,00 zł. Koszt powyższego projektu stanowi kwotę 12.000,00 zł .

Dziękujemy Samorządowi  Województwa Łódzkiego za przyznaną dotację na sfinansowanie projektu, Pani Sołtysowi i Mieszkańcom wsi Pilawy za współpracę w realizacji projektu i wniesiony własny wkład pracy.

 • Rewitalizacja wiejskiego stawu we wsi Pilawy na cele społeczno- rekreacyjne
 • Rewitalizacja wiejskiego stawu we wsi Pilawy na cele społeczno- rekreacyjne
 • Rewitalizacja wiejskiego stawu we wsi Pilawy na cele społeczno- rekreacyjne
 • Obraz2

Zagospodarowanie terenu – zakup i montaż placu zabaw dla dzieci w Jajkowicach

Gmina Sadkowice  wspólnie z Sołectwem Jajkowice  zrealizowała  projekt o nazwie „Zagospodarowanie terenu  rekreacyjnego – zakup i montaż placu zabaw dla dzieci ” z  programu Samorządu Województwa Łódzkiego „SOŁECTWO NA PLUS”. Projekt był realizowany  w ramach przyznanej dotacji celowej przez Zarząd Województwa Łódzkiego z Budżetu Województwa Łódzkiego   dla Gminy Sadkowice - w wysokości 12.000,00 zł. Koszt powyższego projektu stanowi kwotę 11.955,60 zł .

Dziękujemy Samorządowi  Województwa Łódzkiego za przyznaną dotację na sfinansowanie projektu, Panu Sołtysowi i Mieszkańcom wsi Jajkowice za współpracę w realizacji projektu i wniesiony własny wkład pracy.

 • Zagospodarowanie terenu – zakup i montaż placu zabaw dla dzieci w Jajkowicach
 • Zagospodarowanie terenu – zakup i montaż placu zabaw dla dzieci w Jajkowicach
 • Zagospodarowanie terenu – zakup i montaż placu zabaw dla dzieci w Jajkowicach
 • Sołectwo na plus

Siłownia zewnętrzna w Jajkowicach

Informacja

Gmina Sadkowice  wspólnie z Sołectwem Jajkowice zrealizowała  projekt o nazwie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – montaż siłowni zewnętrznej” z  programu Samorządu Województwa Łódzkiego „SOŁECTWO NA PLUS”. Projekt był realizowany  w ramach przyznanej dotacji celowej przez Zarząd Województwa Łódzkiego z Budżetu Województwa Łódzkiego   dla Gminy Sadkowice - w wysokości 10.000,00 zł. Udział  finansowy KGW w Jajkowicach  w realizacji projektu stanowi kwotę 1 098,13 zł.

Dziękujemy  Samorządowi  Województwa Łódzkiego za przyznana dotację na sfinansowanie projektu,  Panu Sołtysowi, KGW w Jajkowicach oraz  Mieszkańcom wsi Jajkowice za współpracę w realizacji niniejszego przedsięwzięcia  i wniesiony własny wkład pracy.

 • Siłownia zewnętrzna w Jajkowicach
 • Siłownia zewnętrzna w Jajkowicach
 • Sołectwo na plus

Utwardzone pobocze w Kaleniu

Informacja

Gmina Sadkowice  wspólnie z Sołectwem Kaleń zrealizowała  projekt o nazwie „Budowa utwardzonego pobocza” z  programu Samorządu Województwa Łódzkiego „SOŁECTWO NA PLUS”. Projekt był realizowany  w ramach przyznanej dotacji celowej przez Zarząd Województwa Łódzkiego   z Budżetu Województwa Łódzkiego   dla Gminy Sadkowice - w wysokości 10.000,00 zł. Udział  finansowy  Gminy Sadkowice  w realizacji projektu stanowi kwotę    17 404,40 zł.

Dziękujemy  Samorządowi  Województwa Łódzkiego za przyznaną dotację na sfinansowanie projektu,  Panu Sołtysowi oraz  Mieszkańcom wsi Kaleń za współpracę w realizacji niniejszego przedsięwzięcia  i wniesiony własny wkład pracy.

 • Utwardzone pobocze w Kaleniu
 • Utwardzone pobocze w Kaleniu
 • Sołectwo na plus

Altana w Lewinie

Informacja

Gmina Sadkowice  wspólnie z Sołectwem Lewin  zrealizowała  projekt o nazwie „Postawienie  altany na działce gminnej” z programu Samorządu Województwa Łódzkiego „SOŁECTWO NA PLUS”. Projekt był realizowany  w ramach przyznanej dotacji celowej przez Zarząd Województwa Łódzkiego z Budżetu Województwa Łódzkiego  dla Gminy Sadkowice - w wysokości 7.500,00 zł.

Dziękujemy  Samorządowi  Województwa Łódzkiego za przyznana dotację na sfinansowanie projektu  oraz  Pani Sołtys i Mieszkańcom wsi Lewin za współpracę w realizacji niniejszego przedsięwzięcia  i wniesiony własny wkład pracy.

 • Altana w Lewinie
 • Altanka
 • Sołectwo na plus

Świetlica środowiskowa  w Bujałach

Informacja

Gmina Sadkowice  wspólnie z Sołectwem Bujały  zrealizowała  projekt o nazwie „Remont świetlicy środowiskowej w Bujałach” z  programu Samorządu Województwa Łódzkiego „SOŁECTWO NA PLUS”. Projekt był realizowany  w ramach przyznanej dotacji celowej przez Zarząd Województwa Łódzkiego z Budżetu Województwa Łódzkiego   dla Gminy Sadkowice - w wysokości 10.000,00 zł. Udział finansowy Gminy Sadkowice w tym przedsięwzięciu stanowi kwotę 432,61 zł.

Dziękujemy Samorządowi  Województwa Łódzkiego za przyznana dotację na sfinansowanie projektu, Pani Sołtys i Mieszkańcom wsi Bujały za współpracę w realizacji projektu i wniesiony własny wkład pracy.

 • Świetlica środowiskowa w Bujałach
 • Świetlica środowiskowa w Bujałach