Urząd Gminy

Tablica informacyjna Urzędu Gminy

Parter

 • Skarbnik Gminy - pokój nr 1
 • Księgowość Budżetowa - pokój nr 2
 • Podatki, Działalność Gospodarcza - pokój nr 3

Piętro

 • Budownictwo, Drogi, Wodociągi - pokój nr 4
 • Gospodarka Przestrzenna, Nieruchomości - pokój nr 5
 • Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 6
 • Oświata, Kultura, Sport - pokój nr 7
 • Dowody Osobiste, Środowisko, Zarządzanie Kryzysowe - pokój nr 8
 • Kadry, Gospodarka Odpadami - pokój nr 9
 • Sala Konferencyjna - pokój nr 10
 • Sekretariat - pokój nr 11
 • Wójt Gminy - pokój nr 12
 • Pokój Socjalny - pokój nr 13
 • Informatyk Urzędu - pokój nr 14
 • Sekretarz Gminy - pokój nr 15
 • Biuro Rady Gminy, Gmina Spółka Wodna, Ośrodek Doradztwa Rolniczego - pokój nr 16