Inwestycje - rok 2022

Rozpoczęły się kolejne remonty dróg na terenie gminy.

W ramach dofinansowania z Programu Polski Ład Gmina Sadkowice wykonała:

1) przebudowę drogi w miejscowości Kłopoczyn na działce o nr ewid.172.

Inwestycja polegała na :

 • przeprofilowaniu istniejącej jezdni tłuczniowo – żwirowej wraz z zagęszczeniem z wykorzystaniem jako podbudowę pod nawierzchnię,
 • wykonaniu nawierzchni betonowej,
 • uzupełnieniu i plantowaniu poboczy do 50cm.

Koszt inwestycja wyniósł: 179.060,20 zł

Dofinansowanie z Programu Polski Ład: 170.107,19 zł

Środki własne Gminy: 8.953,01 zł

Wykonawcą była F.P.H.U. ,,Transbet,, Henryk Idzikowski Nowy Regnów 21A, 96-232 Regnów

 • Przebudowa drogi w m. Kłopoczyn
 • Przebudowa drogi w m. Kłopoczyn

 

2) przebudowę drogi w miejscowości Nowy Kłopoczyn.

Inwestycja objęła odcinek o długości 1553 m, na którym:

 • wyrównano istniejącą nawierzchnię masą asfaltową,
 • wykonano nowa nawierzchnię asfaltową o grubości 4 cm,
 • odtworzono pobocza o szerokości do 50cm

Koszt inwestycji wyniósł: 704 820,55 zł

Dofinansowanie z Programu Polski Ład: 669.579,52 zł

Środki własne Gminy: 35.241,03 zł

Wykonawca inwestycji: F.H.Agro-Trans, Ryszard Skoneczny, Nowe Studzianki 33B, 97-216 Czerniewice.

 • Przebudowa drogi w m. Nowy Kłopoczyn
 • Przebudowa drogi w m. Nowy Kłopoczyn

Trwa przebudowa drogi w miejscowości Gogolin

Przebudowa drogi obejmuje dwa odcinki o łącznej długości 1391,00 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe polegające na:

 • przeprofilowaniu istniejącej jezdni tłuczniowo-żwirowej wraz z zagęszczeniem z wykorzystaniem jako podbudowę pod nawierzchnię,
 • rozłożeniu warstwy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm.,
 • wykonaniu nawierzchni betonowej,
 • uzupełnieniu i plantowaniu poboczy.

Wykonawca: F.P.H.U.,,Transbet” Henryk Idzikowski, Nowy Regnów 21A, 96-232 Regnów

Koszt inwestycji (środki własne Gminy): 361.660,00 zł.

 • Przebudowa drogi w m. Gogolin
 • Przebudowa drogi w m. Gogolin
 • Przebudowa drogi w m. Gogolin

Przebudowa drogi gminnej Nr 113010E Lubania – Kłopoczyn

W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej nr 113010E Lubania – Kłopoczyn na odcinku o długości 2097 m.

Przebudowa obejmie:

 • profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
 • wykonanie nawierzchni asfaltowej
 • wykonanie poboczy
 • wykonanie oznakowania drogi

Wykonawca: F.H. Agro-Trans Ryszard Skoneczny, Nowe Studzianki 33B, 97-216 Czerniewice

Koszt inwestycji wyniósł: 2.249.681,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.124.840,50 zł.

Środki własne Gminy: 1.124.840,50 zł.

 • Przebudowa drogi Lubania - Kłopoczyn
 • Przebudowa drogi Lubania - Kłopoczyn
 • Baner Polski Ład

Gmina Sadkowice zrealizuje kolejne inwestycje na łączną kwotę 9.600.000,00 zł!

Rozstrzygnięty został II nabór do Programu Inwestycji Strategicznych. Gmina Sadkowice pozyskała 8.845.000,00 zł na inwestycje na terenie gminy.

Dziękujemy Panu Mateuszowi Morawieckiemu – Premierowi Rzeczypospolitej Polskiej za przyznanie środków dla naszej gminy. Serdeczne podziękowania kierujemy również do parlamentarzystów z naszego okręgu wyborczego, a w szczególności do:

- Pana Senatora Rafała Ambroziaka;

- Pana Posła Grzegorza Wojciechowskiego;

- Pana Posła Roberta Telusa,

za zaangażowanie i pomoc w pozyskaniu funduszy dla naszego samorządu.

Przebudowa dróg w miejscowościach Bujały i Rokitnica-Kąty.

Przebudowa dróg w miejscowościach Bujały i Rokitnica Kąty

 

Dofinansowanie: 675 291,47 zł

Całkowita wartość zadania: 710 833,13 zł

W ramach zadania zostaną zrealizowane dwie drogi:

 • Część I  - "Przebudowa drogi Bujały – Rokitnica Kąty".
 • Część II  - "Przebudowa drogi w miejscowości Bujały".

W ramach Programu Polski Ład Gmina Sadkowice wykonała Przebudowę dróg w miejscowościach: Bujały i Rokitnica-Kąty. Łączny odcinek przebudowanych dróg to 1945,54 m (droga Bujały – Rokitnica-Kąty - 995m ; droga w miejscowości Bujały - 950,54m).

Przebudowy dróg polegały na:

 • wyrównaniu istniejących nawierzchni kruszywem łamanym;
 • wykonaniu nowych nawierzchni asfaltowych;
 • odtworzeniu poboczy o szerokości do 50cm.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 710 833,13 zł.

Źródła dofinansowania:

Rządowy Fundusz Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych: 675 291,47 zł;

Środki własne: 35 541,66 zł.

Wykonawcą zadania była firma: F.H. AGRO-TRANS Ryszard Skoneczny, Nowe Studzianki 33B, 97-216 Czerniewice

 • Przebudowa dróg w miejscowościach Bujały i Rokitnica-Kąty.
 • Przebudowa dróg w miejscowościach Bujały i Rokitnica-Kąty.
 • Przebudowa dróg w miejscowościach Bujały i Rokitnica-Kąty.
 • Przebudowa dróg w miejscowościach Bujały i Rokitnica-Kąty.
 • Przebudowa dróg w miejscowościach Bujały i Rokitnica-Kąty.
 • Przebudowa dróg w miejscowościach Bujały i Rokitnica-Kąty.
 • Przebudowa dróg w miejscowościach Bujały i Rokitnica-Kąty.
 • Przebudowa dróg w miejscowościach Bujały i Rokitnica-Kąty.
 • Przebudowa dróg w miejscowościach Bujały i Rokitnica-Kąty.
 • Przebudowa dróg w miejscowościach Bujały i Rokitnica-Kąty.
 • Przebudowa dróg w miejscowościach Bujały i Rokitnica-Kąty.
 • Przebudowa dróg w miejscowościach Bujały i Rokitnica-Kąty.
 • Przebudowa dróg w miejscowościach Bujały i Rokitnica-Kąty.
 • Przebudowa dróg w miejscowościach Bujały i Rokitnica-Kąty.