Inwestycje - rok 2016

Podsumowanie roku 2016

 • -

Zakończono termomodernizację Zespołu Szkół w Lubani

20 grudnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji: Termomodernizacji Zespołu Szkół w Lubani. W ramach tej inwestycji zostały ocieplone ściany budynku szkoły, została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz dokonany został  remont cokołu i schodów wejściowych. Symbolicznego otwarcia wyremontowanego budynku, dokonali: Cezary Dzierżek- Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiWGW, Józef Matysiak- Starosta Rawski, pani Wójt Karolina Kowalska, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pietrzak, Pani Dyrektor Maria Charążka.

Specjalnie na tę uroczystość uczniowie z klasy IV wraz z wychowawczynią Panią Iwoną Górecką przygotowali przedstawienie nawiązujące się do zmieniających się pór roku. Po występie uczniów głos zabrała Pani Wójt, która podziękowała panu Prezesowi i panu Staroście za pomoc przy realizacji tej inwestycji. Słowa podziękowania skierowała również do pani Dyrektor oraz do wszystkich pracowników Zespołu Szkół, dziękując im za ich pracę. Mimo trwających prac przy remoncie budynku właściwie organizowali zajęcia , czuwali nad bezpieczeństwem uczniów. Specjalne podziękowania skierowała również do uczniów i rodziców za ich wyrozumiałość i cierpliwość.

Koszt całej inwestycji wyniósł 648,000 zł, z czego 335,000 zł stanowiło dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

fot. Anna Kraćkowska, Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy

 • DSC_0184.JPG
 • DSC_0185.JPG
 • DSC_0186.JPG
 • DSC_0187.JPG
 • DSC_0188.JPG
 • DSC_0189.JPG
 • DSC_0190.JPG
 • DSC_0191.JPG
 • DSC_0192.JPG
 • DSC_0193.JPG
 • DSC_0194.JPG
 • DSC_0195.JPG
 • DSC_0198.JPG
 • DSC_0199.JPG
 • DSC_0201.JPG
 • DSC_0204.JPG
 • DSC_0205.JPG
 • DSC_0206.JPG
 • DSC_0209.JPG
 • DSC_0210.JPG
 • DSC_0211.JPG
 • DSC_0212.JPG
 • DSC_0213.JPG
 • DSC_0215.JPG
 • DSC_0216.JPG
 • DSC_0217.JPG
 • DSC_0219.JPG
 • DSC_0220.JPG
 • DSC_0222.JPG
 • DSC_0223.JPG
 • DSC_0224.JPG
 • DSC_0237.JPG
 • DSC_0240.JPG

Remont budynku Gminnego Punktu Profilaktycznego w Sadkowicach

W grudniu zakończył się remont budynku Gminnego Punktu Profilaktycznego w Sadkowicach. W budynku odnowiono trzy pomieszczenia, wymieniono instalację CO, zostały wymienione również okna i drzwi.

Od nowego roku w budynku będą się odbywać spotkania członków Klubu Seniora „Promyk” oraz spotkania z dzielnicowym Panem Konradem Truszkowskim.

 • IMG_0984.JPG
 • IMG_0986.JPG
 • IMG_0988.JPG
 • IMG_0990.JPG
 • IMG_0991.JPG
 • IMG_0992.JPG
 • IMG_0993.JPG

Remont drogi w Lewinie i w Nw. Szwejkach

Gmina Sadkowice z własnych środków pieniężnych dokonała remontu odcinków dróg wewnętrznych w miejscowościach Lewin i Nowe Szwejki. Remont polegał na utwardzeniu dróg kruszywem i gruzem, łączna długość remontowanych dróg to 700m. Utwardzenie wykonała firma PLICHTA Roboty Ziemne Transport Marcin Plichta ul. 1 Stycznia 17, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą. Kwota utwardzenia wyniosła 15 000,00 zł brutto.

 • 20161104_083038_resized.jpg
 • 20161104_083204(0)_resized.jpg
 • 20161107_092926_resized.jpg

Otrzymaliśmy dofinansowanie

Informujemy mieszkańców, że Gmina Sadkowice znalazła się na wstępnej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Na wysokiej pozycji , bo 21, jest wpisane nasze zadanie: „Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Kłopoczyn – kwota dofinansowania – 407 550, 90 zł.

więcej:

http://www.lodzkie.eu/data/other/wstepna_lista_rankingowa_wnioskow_2017.pdf

 • -

Przebudowa drogi w Studziankach

3 października zakończył się drugi etap inwestycji pod nazwą „ Przebudowa drogi w miejscowości Studzianki”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 243 988,34 zł brutto. Środki własne wyniosły 155 608,34 zł , dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wyniosło 88 380,00 zł brutto. Inwestycja polegała na położeniu powierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy

 • -

Przystanek w Broniewie

W dniu 28 września 2016 r. w miejscowości Broniew na zlecenie Gminy Sadkowice z myślą o uczniach dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum, została zamontowana wiata utobusowa. Ochroni ona przed deszczem, wiatrem i śniegiem podróżujących autobusem szkolnym. Wiatę „ Atena” zamontowała firma „ BIN” Sp.z o o. ul. Narutowicza 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Podłoże pod wiatę przygotowali pracownicy Urzędu Gminy w Sadkowicach.

Koszt wiaty wyniósł 3 560,00 zł brutto.

Dofinansowanie do drogi w miejscowości Studzianki- etap II

Gmina Sadkowice będzie wykonywała przebudowę drogi w miejscowości Studzianki etap II.  Zadanie polega na wyrównaniu istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wzmocnienie poboczy destruktem bitumicznym i ustawienie znaków pionowych.

Na to zadanie gmina otrzymała dofinasowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w 2016 r –w kwocie 88 380,00 zł.

Będzie termomodernizacja Zespołu Szkół w Lubani

Gmina Sadkowice w tym roku wykona  termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Lubani. Podczas tej inwestycji  zostaną ocieplone ściany budynku szkoły, zostanie wymieniona  stolarka okienna i drzwiowa oraz dokonamy remontu cokołu i schodów wejściowych.

Gmina Sadkowice otrzymała dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi – pożyczka do kwoty 167 350,00 zł, dotacja do kwoty 167 349,00 zł. Obecnie ogłosiliśmy  przetarg.