Straty w uprawach

Informacja Wojewody Łódzkiego w sprawie możliwości szacowania truskawek i malin w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych

Szacowanie strat w uprawach - wydłużenie terminu składania wniosków

Wójt Gminy Sadkowice informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków o szacowanie strat do dnia 7 czerwca 2024 r.

Szacowanie strat w uprawach po wystąpieniu przymrozków wiosennych

Wójt Gminy Sadkowice informuje, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, na terenie naszej gminy, poszkodowani rolnicy mogą składać wypełnione wnioski o oszacowanie szkód w terminie od 20 maja do 31 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy w Sadkowicach, w pok. nr 8.

Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2024 r.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

  • wydruk złożonego w ARiMR wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2024 r.;
  • jeżeli uprawy były ubezpieczone - kopię polisy ubezpieczeniowej;

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest poniżej oraz w Urzędzie Gminy w Sadkowicach.     

Ponadto, Wójt Gminy Sadkowice przypomina, że w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego na terenie gminy, który powoduje straty w gospodarstwach rolnych, należy o tym bezzwłocznie powiadomić urząd w celu rozpoznania skali zjawiska i rozpoczęcia procedury szacowania szkód.

Kontakt: 46 8156191 wew. 37