Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie

Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie

Dyrektor: Marianna Wasiak

tel.: 46 815 60 67

strona internetowa Szkoły: http://spklopoczyn.szkolnastrona.pl/