Budowa gazociągu

Zawiadomienie o terminie wizji lokalnej na nieruchomości po zakończeniu robót budowlanych związanych z budową gazociągu

 • autor: Romgos, data: 2023-08-01

Zawiadomienie o terminie wizji lokalnej na nieruchomości po zakończeniu robót budowlanych związanych z budową gazociągu

 • autor: Romgos, data: 2023-07-18

Zawiadomienie o terminie wizji lokalnej na nieruchomości po zakończeniu robót budowlanych związanych z budową gazociągu

 • autor: Romgos, data: 2023-07-10

Zawiadomienie o terminie wizji lokalnej na nieruchomości po zakończeniu robót budowlanych związanych z budową gazociągu

 • autor: Romgos, data: 2023-06-27

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w spawie ustalenia odszkodowania

 • autor: Wojewoda Łódzki, data: 2023-05-30

Zawiadomienie o terminie wizji lokalnej na nieruchomości po zakończeniu robót bubowlanych związanych z budową gazociągu

 • autor: Romgos, data: 2023-05-26

Budowa gazociągu - prace na terenach sadowniczych

Dzień dobry,

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że firma ROMGOS, jako generalny wykonawca robót budowlanych przy gazociągu DN1000 relacji Rawa Mazowiecka – Wronów, planuje kontynuację prac na terenach sadowniczych (gminy Regnów, Sadkowice, Mogielnica), począwszy od listopada br.

Odhumusowanie w obszarze pasa budowlano-montażowego i rozwiezienie rur rozpocznie się od połowy listopada od Regnowa w kierunku Wężowca w gminie Mogielnica.

Prace spawalnicze docelowo prowadzone będą odcinkowo przez trzy ekipy pracowników, rozpoczynając 3 listopada od miejscowości od miejscowości Rylsk Duży w kierunku Sadkowic.

Zakończenie prac montażowych, w tym ułożenie gazociągu w wykopie i jego zasypanie, planowane jest do lutego przyszłego roku, lecz uzależnione to jest w dużej mierze od warunków atmosferycznych.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu miejsca prowadzenia prac.

ROMGOS

Budowa strategicznego gazociągu przesyłowego GAZ-SYSTEM na terenie gminy Sadkowice

Zestawienie powierzchni pasa budowlano-montażowego do wyłączenia z dopłat na czas inwestycji

Spotkanie z właścicielami nieruchomości - budowa gazociągu

Informujemy, że w dniu 22 lutego 2022 r. o godzine 11:00 w OSP w Olszowej Woli odbędzie się spotkanie Inwestora GAZ-SYSTEM,  Wykonawcy ROMGOS z właścicielami nieruchomości, przez które będzie przebiegał gazociąg.
Celem spotkania jest przedstawienie aktualnego stanu robót i planowane dalsze działania przy budowie gazociągu.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

 • autor: Wojewoda Łódzki, data: 2021-12-30

Komunikat dla interesariuszy budowy gazociągu

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., jako inwestor budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn Wronów Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów informuje, że od grudnia br. rozpoczną się prace ziemne przy realizacji tego projektu.
Trasa gazociągu o długości 154 km będzie przebiegała przez obszar piętnastu gmin w trzech województwach: łódzkim, mazowieckim i lubelskim.
Generalnym wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum ROMGOS Sp. z o.o. ENGINEERING Sp. k. oraz ROMGOS Gwiazdowscy Sp. z o.o.

Obwieszczenie (zawiadomienie) o czynnościach opisu stanu nieruchomości w związku z inwestycją: Budowa gazociągu

 • autor: SGS Polska Sp. z o.o., data: 2021-10-29

Obwieszczenie (zawiadomienie) o czynnościach opisu stanu nieruchomości w związku z inwestycją: Budowa gazociągu

 • autor: SGS Polska, data: 2021-10-22

Komunikat dla interesariuszy budowy gazociągu

Komunikat dla interesariuszy budowy gazociągu Gustorzyn – Wronów
Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w związku z rozpoczynającym się procesem przejmowania nieruchomości na czas budowy gazociągu DN 1000 Gustorzyn Wronów Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów, zaprasza mieszkańców gminy Sadkowice - właścicieli nieruchomości znajdujących się w obszarze pasa budowlano-montażowego inwestycji na spotkanie w dniu 3 listopada 2021 r. (środa) o godzinie 12:00 w świetlicy wiejskiej w Olszowej Woli

Budowa gazociągu - komunikat

Komunikat dla interesariuszy budowy gazociągu Gustorzyn – Wronów Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., w związku z budową gazociągu DN 1000 Gustorzyn - Wronów Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów, rozpoczyna proces czasowego przejmowania nieruchomości na potrzeby prowadzonej inwestycji i spisywania protokołów z opisu stanu nieruchomości przed rozpoczęciem budowy.
Do każdego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, które zostały wskazane w decyzjach o ustaleniu lokalizacji dla przedmiotowej inwestycji, są wysyłane - z co najmniej 28-dniowym wyprzedzeniem, indywidualne zawiadomienia, zawierające informacje o terminie przeprowadzenia czynności spisowych. Zawiadomienia są kierowane pod adresy uwidocznione w katastrze nieruchomości prowadzonym przez właściwe starostwo powiatowe.
Komisyjne spisanie protokołów opisu nieruchomości przed rozpoczęciem budowy będzie poprzedzone geodezyjnym wytyczeniem i oznaczeniem w terenie granic pasa budowlano-montażowego.
Czynności, o których mowa powyżej realizuje firma SGS Polska Sp. z o.o., działająca z w imieniu i na rzecz GAZ-SYSTEM.
Wszelkie uwagi i pytania dotyczące projektu można przesyłać na adres poczty elektronicznej: komunikacja.tarnow@gaz-system.pl
Więcej informacji o projekcie: www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy

Informator

Szanowni Państwo,

W załączeniu pdf lipcowego wydania Informatora Inwestora, który został opublikowany na łamach Gazet: Jabłonka, oraz Głos Rawy Mazowieckiej. Zachęcam do lektury. Znajdują się w nim naprawdę cenne informacje dot. planowanej budowy gazociągu Rawa Mazowiecka -Wronów.

Poniżej linki do gazet.


Dział Komunikacji Rozwoju, Inwestycji i Eksploatacji
Pion Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; fax 22 220 16 06

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

 • autor: Wojewoda Łódzki, data: 2021-06-18

Spotkanie zespołu roboczego, czerwiec 2021

Komunikat dla mieszkańców

Komunikat dla mieszkańców - interesariuszy budowy gazociągu Gustorzyn-Wronów Etap III Rawa Mazowiecka-Wronów

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

 • autor: Wojewoda Łódzki, data: 2021-05-20

Spotkanie Zespołu Roboczego

Subject: Spotkanie Zespołu Roboczego
When: poniedziałek, 12 kwietnia 2021 12:00-15:00 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.
Where: Ms Teams

Dzień dobry, zapraszam Państwa na trzecie spotkanie Zespołu Roboczego tj. przedstawicieli sadowników, samorządów lokalnych, inwestora GAZ-SYSTEM i projektanta.

W programie spotkania:

Część pierwsza:

 1. Omówienie procedury odszkodowawczej przez przedstawicieli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
 2. Dyskusja nt. odszkodowań,

Część druga:

 1. Omówienie zapisów dotyczących gwarancji na instalacje sadownicze;
 2. Omówienie prac demontażowych i montażowych na instalacjach sadowniczych;
 3. Omówienie bieżących spraw Zespołu Roboczego;

Spotkanie moderuje Renata Gierszewska.

W załączeniu Regulamin spotkania. Użycie linku i zalogowanie na spotkanie oznacza akceptację Regulaminu spotkania.

Pozdrawiam serdecznie

Renata Gierszewska
Koordynator
Dział Komunikacji Rozwoju, Inwestycji i Eksploatacji
Pion Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Dowiedz się więcej | Opcje spotkania

________________________________________________________________________________

Informacja dotycząca pracy Zespołu Roboczego

Informacja dotycząca pracy Zespołu Roboczego sadowników, przedstawicieli samorządów lokalnych Gmin: Regnów, Sadkowice, Mogielnica oraz GAZ-SYSTEM.

Informacja dot. pracy Zespołu Roboczego

Komunikat Inwestora

 • Komunikat

Informacje dotyczące budowy gazociągu

Informacje dotyczące budowy gazociągu Gustorzyn Wronów, Etap III Rawa Mazowiecka Wronów:

 • Zestaw pytań zebranych podczas czerwcowych konsultacji na temat budowy gazociągu i odpowiedzi,
 • Komunikat dotyczący prac projektowych i budowlanych na terenach sadowniczych.

Prezentacja ze spotkań konsultacyjnych

Prezentacja z odbytych spotkań konsultacyjnych w dniach od 23 do 26 czerwca 2020 r.  dotyczących budowy gazociągu.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

Spotkania konsultacyjne - budowa gazociągu

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza na: SPOTKANIA KONSULTACYJNE On Line dotyczące projektu PCI BUDOWY GAZOCIĄGU GUSTORZYN-WRONÓW Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów

Budowa gazociągu - możliwość zadawania pytań

Dziękujemy za zainteresowanie inwestycją związaną z budową gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn - Wronów oraz przesłany mail, dotyczący organizacji spotkania dla społeczności z Gminy Sadkowice. Pragniemy poinformować, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką Skarbu Państwa i realizuje inwestycje z poszanowaniem praw wszystkich interesariuszy. W dbałości o dobre relacje z otoczeniem pozostajemy otwarci na wszelkie potrzeby dialogu na temat realizowanych przedsięwzięć.

GAZ-SYSTEM rozpoczął, w styczniu br., cykl spotkań konsultacyjnych dedykowanych, m.in. właścicielom nieruchomości z terenów, przez które będzie przebiegała projektowana inwestycja. Odbyły się już one w gminach na Etapie I gazociągu, tj. na odcinku Gustorzyn Leśniewice. Obecnie realizujemy cykl spotkań dla Etapu II, tj. na odcinku przebiegającym od Leśniewic do Rawy Mazowieckiej. Przewidujemy, że spotkania dla Etapu III Rawa Mazowiecka – Wronów rozpoczną się w II kwartale br.

Korzystając z okazji, prosimy o informację czy Państwa Gmina może udostępnić bezpłatnie salę, w której GAZ-SYSTEM mógłby zorganizować konsultacje dla społeczności lokalnej. Szacujemy, że może wziąć w nich udział około 100 – 150 osób. Dla sprawnej organizacji niezbędne jest - nagłośnienie, duży ekran projekcyjny lub jasna ściana bez elementów dekoracyjnych, dostęp do energii elektrycznej, krzesła ustawione w układzie kinowym oraz kilka stołów, niezbędnych do wyłożenia map. Bardzo prosimy o informację zwrotną co do możliwości nieodpłatnego zabezpieczenia takiej sali i ewentualnie kontakt do osoby, z którą będziemy mogli dokonać ustaleń w tej sprawie.  

Po dokonaniu ostatecznych uzgodnień ze wszystkimi samorządami na trasie Etapu III, opracujemy zaproszenie w formie plakatu i prześlemy je Państwu, z prośbą o zamieszczenie w dostępnych mediach lokalnych, na profilach społecznościowych, na stronie internetowej gminy itp. Bardzo nam zależy na dotarciu do jak największego grona interesariuszy, między innymi dlatego, by poznać opinie mieszkańców na temat realizowanej inwestycji. Informujemy, że oprócz władz lokalnych, społeczności, inwestora i projektanta, na spotkania zostaną zaproszeni także przedstawiciele urzędu wojewódzkiego oraz ARIMR.

Informujemy, że istnieje również możliwość zadawania pytań poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie projektu https://www.gaz-system.pl/nc/wsparcie-z-ue/projekty-o-statusie-pci-pci-project-of-common-interest/formularz-pytan-do-projektow-o-statusie-pci/ lub poprzez przesłanie wypełnionego formularza jak na załączonym druku,  pocztą tradycyjną lub na adres komunikacja.gdansk@gaz-system.pl.  Dokładamy wszelkich starań, aby na pytania, odpowiadać w możliwie jak najkrótszym czasie. Przesłane formularze bez podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o RODO, zgodnie z obowiązującym prawem, nie będą mogły być rozpatrywane.     

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku
ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk

drukuj całą stronę