Polski Ład

Modernizacja infrastruktury społecznej w m. Kaleń

 • Flaga Polski, Godło Polski, Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Sadkowice, Modernizacja...

Roboty obejmują termomodernizację Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Kaleń, gmina Sadkowice.

W zakres inwestycji wchodzi min.:

 1. docieplenie ścian zewnętrznych
 2. roboty budowlane związane z dociepleniem budynków:
  • wymiana zniszczonych lub brakujących opasek betonowych przy budynkach;
  • wymiana obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.
 3. Roboty budowlano - remontowe związane z wymianą podłogi oraz wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych
 4. Dostawa urządzeń Instalacji grzewczej, instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z rozładunkiem i montażem kompletu urządzeń w budynku OSP Kaleń.
 5. Wykonanie instalacji chłodniczej i odprowadzenie skroplin.
 6. Montaż konstrukcji wsporczych dla agregatów zewnętrznych.
 7. Uruchomienie i próby funkcjonalne.
 8. Wykonanie wszelkich niezbędnych prac budowlanych po zakończeniu prac montażowych klimatyzacji i doprowadzenie budynku i pomieszczeń do ich stanu pierwotnego sprzed montażu (szpachlowanie, gładzenie, malowanie miejsc po wprowadzeniu instalacji, odtworzenie ewentualnie uszkodzonego pokrycia dachowego).

„Przebudowa dróg na osiedlu PGR w m. Kaleń”.

 • Flaga Polski, Godło Polski, Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Sadkowice, Przebudowa dróg...

Odcinek przebudowywanej drogi objęty opracowaniem ma długość 579 mb.

 • W zakres inwestycji wchodzą następujące roboty:
 • wytyczenie geodezyjne w terenie;
 • roboty ziemne;
 • wykonanie podbudów
 • ułożenie warstw nawierzchni jezdni asfaltobetonowej;
 • odtworzenie konstrukcji poboczy, chodników
 • wyprofilowanie, oczyszczenie i umocnienie istniejących rowów;
 • wykonanie lub regulacja wysokościowa zjazdów na przyległe posesje
 • wykonanie oznakowania.

Przebudowa dróg na terenie Gminy Sadkowice – ETAP II

 • Flaga Polski, Godło Polski, Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Sadkowice, Przebudowa dróg...

Dofinansowanie: 1.865.130,95 zł

Całkowita wartość zadania: 1 963 295,74zł

W ramach zadania zostanie zrealizowanych 11 dróg:

 • Część I „Przebudowa drogi Lutobory – Kaleń”,
 • Część II „Przebudowa drogi w m. Nowe Lutobory”,
 • Część III „Przebudowa drogi w m. Przyłuski”,
 • Część IV „Przebudowa drogi w m. Paprotnia na działce o nr ewid. 167”,
 • Część V „Przebudowa drogi w m. Lewin na działce o nr ewid. 599”,
 • Część VI „Przebudowa drogi w m. Jajkowice na działce o nr ewid. 290”,
 • Część VII „Przebudowa drogi w m. Olszowa Wola na działce o nr ewid. 325”,
 • Część VIII „Przebudowa drogi w m. Lipna na działce o nr ewid. 119”,
 • Część IX „Przebudowa drogi w m. Lewin na działce o nr ewid. 213”,
 • Część X „Przebudowa drogi w m. Trębaczew”,
 • Część XI „Przebudowa drogi w m. Trębaczew na działce o nr ewid. 95”.

Przebudowa dróg na terenie Gminy Sadkowice – ETAP I

 • Flaga Polski, Godło Polski, Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Sadkowice, Przebudowa dróg...

Dofinansowanie: 3.619.494,84 zł

Całkowita wartość zadania: 3 809 994,57 zł

W ramach zadania zostanie zrealizowanych  9 dróg:

 • Część I - Przebudowa drogi w m. Zaborze
 • Część II - Przebudowa drogi w m. Gacpary na dz. o nr ewid. 36
 • Część III - Przebudowa drogi w m. Żelazna
 • Część IV - Przebudowa drogi w m. Lipna na dz. nr ewid. 107
 • Część V - Przebudowa drogi w m. Sadkowice na dz. nr ewid. 247
 • Część VI - Przebudowa drogi Nowe Szwejki Rzymiec ETAP II
 • Część VII - Przebudowa drogi w m. Gacpary na dz. o nr ewid. 70
 • Część VIII - Przebudowa drogi w m. Olszowa Wola
 • Część IX - Przebudowa drogi w m. Pilawy

Przebudowa dróg w miejscowościach Bujały i Rokitnica-Kąty

 • Przebudowa dróg w miejscowościach Bujały i Rokitnica Kąty

Dofinansowanie: 675 291,47 zł

Całkowita wartość zadania: 710 833,13 zł

W ramach zadania zostaną zrealizowane dwie drogi:

 • Część I  - "Przebudowa drogi Bujały – Rokitnica Kąty".
 • Część II  - "Przebudowa drogi w miejscowości Bujały".

Przebudowa dróg w miejscowościach Kłopoczyn i Nowy Kłopoczyn

 • Przebudowa dróg w miejscowościach Kłopoczyn i Nowy Kłopoczyn

Dofinansowanie: 1 546 505,45 zł

Całkowita wartość zamówienia: 1 627 900,47 zł

W ramach zadania zostanie zrealizowanych  6 dróg:

 • Część I  - Przebudowa drogi w m. Kłopoczyn na działce o nr ewid. 137.
 • Część II  - Przebudowa drogi w m. Kłopoczyn na działce o nr ewid. 172.
 • Część III  - Przebudowa drogi w m. Nowy Kłopoczyn.
 • Część IV  - Przebudowa drogi w m. Nowy Kłopoczyn ETAP II.
 • Część V  - Przebudowa drogi w m. Nowy Kłopoczyn na działce o nr ewid. 288/1.
 • Część VI  - Przebudowa drogi w m. Nowy Kłopoczyn na działce o nr ewid. 530.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaleń

 • Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaleń

Dofinansowanie: 1 045 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2 160 495,00

W ramach zadania zostanie przebudowana oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaleniu gm. Sadkowice na działce nr 450, obręb 7 Kaleń, gm. Sadkowice.