Inwestycje - rok 2024

Modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Sadkowice

Trwają prace budowlane do zadania pn. "Modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowości Sadkowice".

Inwestycja prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz.U. z 2022 r. poz.2240

  • plac budowy przy budynku UG Sadkowice
  • plac budowy przy budynku UG Sadkowice
  • plac budowy przy budynku UG Sadkowice