Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

  • Logotypoy Cyfrowa Gmina

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.