Zaopatrzenie w wodę

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Sadkowice prowadzone jest ze studni zlokalizowanych w miejscowościach: Kaleń, Nowy Kłopoczyn i Skarbkowa.

Woda z ujęć odpowiada parametrom Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Informacje dotyczące jakości wody mozna uzyskać w Urzędzie Gminy w pok. nr 4.

 

 

Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego