Cyfrowa Gmina

  • Zestawienie logotypów złożone ze znaku Funduszy Europejskich z nazwą programu "Polska Cyfrowa", barw RP z nazwą...

Gmina Sadkowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Gminie Sadkowice

Celem projektu jest poprawa jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorców, jak również poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego gminy wraz z dostosowaniem do wytycznych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Dofinansowanie projektu z UE: 161.730 zł

  • Cyfrowa Gmina

Koncepcja realizacji grantu

Gmina Sadkowice zamierza zrealizować projekt polegający na modernizacji oraz wzmocnieniu infrastruktury IT Urzędu Gminy poprzez zakup i instalację sprzętu IT, oprogramowania i licencji. Modernizacja infrastruktury oraz zabezpieczeń jest niezbędna dla zwiększenia bezpieczeństwa danych, dostępności Urzędu Gminy w Sadkowicach dla mieszkańców i jednocześnie przyspieszenia obsługi załatwianych spraw. Stabilniejsze funkcjonowanie programów i większe bezpieczeństwo sieci to gwarancja sprawnej obsługi mieszkańców z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa gwarantujących ochronę danych osobowych mieszkańców.

 

  • Baner reklamowy Cyfrowa Gmina