Podatki i opłaty

Stawki podatków na 2023 r.

Podatek rolny

  •  170,00 zł z 1 ha przeliczeniowego (gospodarstwa rolne)
  •  340,00 zł  z  1  ha fiz. (działki)

(według Uchwały Rady Gminy Sadkowice nr LII/287/2022 z dnia 29-11-2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2023 roku – Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 15-12-2022 r. poz. 7526)

Podatek leśny

  •  71,10 zł z 1 ha fiz.

(według ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS w wysokości 323,18 za 1 m³)

Podatek od nieruchomości

Obowiązuje Uchwała Rady Gminy Sadkowice Nr LII/288/2022 z dnia 29-11-2022 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości – Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 14-12-2022 r. poz. 7440

Podatek od środków transportowych

Obowiązuje Uchwała Rady Gminy Sadkowice Nr LII/289/2022 z dnia 29-11-2022 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych – Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 14-12-2022 r. poz. 7441

Numery kont do wpłat podatków i opłat lokalnych

  • podatek od nieruchomości, rolny  oraz opłata za wodę

BSBR O/Sadkowice 09 9291 0001 0035 8648 2000 0010

  • opłaty za gospodarowanie odpadami

BSBR O/Sadkowice 78 9291 0001 0035 8648 2000 0320