Podatki i opłaty

Informacja

W związku z rezygnacją z funkcji Sołtysa Sołectwa Lutobory prosimy mieszkańców Sołectwa Lutobory o dokonywanie należnych wpłat (podatek, woda, odpady komunalne) na odpowiednie konta bankowe Gminy Sadkowice lub zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Sadkowicach po dowody zapłaty i dokonywanie wpłat w banku.

Podatek i opłaty za wodę należy wpłacać na rachunek bankowy:
09 9291 0001 0035 8648 2000 0010 BSBR o/Sadkowice

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy:
78 9291 0001 0035 8648 2000 0320 BSBR o/Sadkowice

Zwrot podatku akcyzowego

W dniach od 1 do 29 lutego 2024 r. w Urzędzie Gminy w Sadkowicach pok. nr 3 (podatki) można złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Stawki podatków na 2024 r.

stawka Podatku rolnego

  •  224,075 zł z 1 ha przeliczeniowego (gospodarstwa rolne)
  •  448,15 zł  z  1  ha fiz. (działki)

(według ceny skupu żyta, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS w wysokości 89,63 zł za 1 dt - M.P. z 2023 r. poz. 1129)

stawka Podatku leśnego

  •  72,0346 zł z 1 ha fiz.

(według ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS w wysokości 327,43 za 1 m³ - M.P. z 2023 r. poz. 1130)

stawka Podatku od nieruchomości - bez zmian

Obowiązuje Uchwała Rady Gminy Sadkowice Nr LII/288/2022 z dnia 29-11-2022 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości – Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 14-12-2022 r. poz. 7440

stawka Podatku od środków transportowych - bez zmian

Obowiązuje Uchwała Rady Gminy Sadkowice Nr LII/289/2022 z dnia 29-11-2022 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych – Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 14-12-2022 r. poz. 7441

Stawki podatków na 2023 r.

Podatek rolny

  •  170,00 zł z 1 ha przeliczeniowego (gospodarstwa rolne)
  •  340,00 zł  z  1  ha fiz. (działki)

(według Uchwały Rady Gminy Sadkowice nr LII/287/2022 z dnia 29-11-2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2023 roku – Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 15-12-2022 r. poz. 7526)

Podatek leśny

  •  71,10 zł z 1 ha fiz.

(według ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS w wysokości 323,18 za 1 m³)

Podatek od nieruchomości

Obowiązuje Uchwała Rady Gminy Sadkowice Nr LII/288/2022 z dnia 29-11-2022 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości – Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 14-12-2022 r. poz. 7440

Podatek od środków transportowych

Obowiązuje Uchwała Rady Gminy Sadkowice Nr LII/289/2022 z dnia 29-11-2022 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych – Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 14-12-2022 r. poz. 7441

Numery kont do wpłat podatków i opłat lokalnych

  • podatek od nieruchomości, rolny  oraz opłata za wodę

BSBR O/Sadkowice 09 9291 0001 0035 8648 2000 0010

  • opłaty za gospodarowanie odpadami

BSBR O/Sadkowice 78 9291 0001 0035 8648 2000 0320