Poziomy recyklingu / Analizy

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 • autor: Agata Królak, data: 2023-04-24

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 • autor: Agata Królak, data: 2022-04-08

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 • autor: Agata Królak, data: 2021-04-23

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 • autor: Agata Królak, data: 2019-04-30

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 • autor: Teresa Nowak, data: 2018-04-23

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 • autor: Katarzyna Wasilewska, data: 2017-04-18

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 • autor: Agata Królak, data: 2016-04-25

Wykaz punktów zbierania odpadów

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości, wymagane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomy składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za 2022 r.

 • autor: Agata Królak, data: 2023-04-28

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości, wymagane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomy składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 • autor: Agata Królak, data: 2022-04-08

Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2020 roku

 • autor: Agata Królak, data: 2021-04-23

Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2019 roku

 • autor: Agata Królak, data: 2020-11-30

Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 roku