"CUŚ DOBREGO 2"

  • logotypy

CUŚ DOBREGO 2

Całkowita wartość projektu:

18 387 077,56 zł

Kwota dofinansowania:

17 370 205,12 zł

Okres realizacji:

01.12.2023 r. – 30.04.2027 r.

Cel projektu:

Zwiększenie dostępu do równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych przez utrzymanie i utworzenie na terenie powiatu rawskiego od 1.12.2023 r. do 30.04.2027 r., 126 miejsc świadczenia usług społecznych dla 150 osób (120K,30M), w tym 40 osób z niepełnosprawnością (32K,8M).

Usługi społeczne będą realizowane w formie: usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Biała Rawska, Miasta Rawa Mazowiecka i Gminy Sadkowice; specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Biała Rawska i Gminy Sadkowice; usług sąsiedzkich dla mieszkańców Gminy Biała Rawska i Miasta Rawa Mazowiecka; Klubu Seniora w Starej Rossosze i Sadkowicach; prowadzenia Domu Dziennego Pobytu w Rawie Mazowieckiej i Przewodowicach, a także asystenta osoby wymagającej wsparcia oraz prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

 

Dofinansowanie ze środków UE dla Gminy Sadkowice/ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach na: Zadanie 1 prowadzenie klubu seniora oraz Zadanie 2 realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistyczne wynosi: 3.871.465,40 zł, a całkowita wartość tych zadań wynosi: 4.054.363,09 zł

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Sadkowice, potrzebujących wsparcie w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności).

W ramach projektu planuje się świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 15 mieszkańców Gminy Sadkowice (11K,4M), świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez 2 rehabilitantów i pielęgniarkę dla 6 mieszkańców Gminy Sadkowice, prowadzenie Klubu Seniora dla 25 mieszkańców Gminy Sadkowice.

Planowane efekty:

Zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych tymi usługami przez danego beneficjenta i partnera w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Zakładane w projekcie wsparcie nie spowoduje zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub opiekuńczych przez beneficjenta i partnera, zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania przez beneficjenta i partnera usług asystenckich lub opiekuńczych ze środków innych niż europejskie.

Wsparciem w ramach usług zostanie objętych:

·         3 mieszkańców Gminy Regnów, 14 mieszkańców Gminy Biała Rawska, 9 mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka, 15 mieszkańców Gminy Sadkowice- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

·         5 mieszkańców Gminy Biała Rawska, 6 mieszkańców Gminy Sadkowice- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

·         2 mieszkańców Gminy Biała Rawska, 5 mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka- opiekuńcze usługi sąsiedzkie

·         42 mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka uczestników Klubu Seniora w Starej Rossosze, 21 mieszkańców powiatu rawskiego w Domu Dziennego Pobytu w Rawie Mazowieckiej, 11 mieszkańców powiatu rawskiego w Domu Dziennego Pobytu w miejscowości Przewodowice, 25 mieszkańców Gminy Sadkowice w Klubie Seniora w Sadkowicach.

·         3 mieszkańców powiatu rawskiego- wsparcie asystenta osoby wymagającej wsparcia

·         Prowadzenie 1 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 80 mieszkańców powiatu rawskiego

 

Biuro projektów:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach, Sadkowice 53, 96-206 Sadkowice; Koordynator projektu Piotr Staszewski email: p.staszewski@gops.gminasadkowice.pl; Tel. 46 815 68 92

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie