Inwestycje - rok 2017

Inwestycje wykonane w 2017 r.

Prezentacja inwestycji wykonanych w 2017 r.

Nowy samochód bojowy dla OSP Sadkowice

 • -

W dniu 20 listopada po wieloletnich staraniach druhowie z OSP Sadkowice otrzymali nowy średni samochód bojowy. Udało się to dzięki przychylności pani Wójt i Rady Gminy, dla których bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetowym zadaniem. Jednostka OSP Sadkowice działa w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jest wiodącą jednostką na terenie naszej gminy, dlatego też powinna być dobrze wyposażona. Pani Wójt i Radni Rady Gminy zapewnili strażaków, że przyznają dofinasowanie. Zaczęły się starania o dofinasowanie z zewnątrz. Całość spraw związanych z pozyskaniem funduszy na zakup pojazdu prowadzili pani Wójt Karolina Kowalska, Prezes Gminnego Zarządu OSP druh Marek Szcześniak. Ogromne podziękowania należą się Komendantowi PSP w Rawie Mazowieckiej bryg. Krzysztofowi Czernkowi, który wspierał OSP Sadkowice w pozyskaniu środków finansowych. Dziękujemy.

 Nowy pojazd bojowy był finansowany przez cztery podmioty:

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 270 000 zł
 • Dotacja KSRG – 175 000 zł
 • Gmina Sadkowice – 174 000 zł
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej – 100 000 zł
 • OSP Sadkowice – 15 000 zł

Podczas uroczystości otrzymania samochodu , pani Wójt podkreśliła, że strażacy wykonują bardzo trudną pracę, dlatego ten samochód jest wyrazem wdzięczności mieszkańców za zaangażowanie i pomoc Nam wszystkim. Mamy nadzieję, że nowy samochód będzie służył Naszym strażakom niezawodnie a im samym życzymy „Tylu powrotów, ile wyjazdów!”.

Oficjalne przekazanie pojazdu przewidywane jest w maju następnego roku.

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • Gmina Sadkowice
  Gmina Sadkowice
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkowicach
  Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkowicach
 • DSC_0739.JPG
 • DSC_0740.JPG
 • DSC_0742.JPG
 • DSC_0744.JPG
 • DSC_0750.JPG
 • DSC_0752.JPG
 • DSC_0754.JPG
 • DSC_0756.JPG
 • DSC_0757.JPG
 • DSC_0760.JPG
 • DSC_0762.JPG
 • DSC_0764.JPG
 • DSC_0765.JPG
 • DSC_0767.JPG
 • DSC_0768.JPG
 • DSC_0769.JPG
 • DSC_0770.JPG
 • DSC_0772.JPG
 • DSC_0775.JPG
 • DSC_0776.JPG
 • DSC_0777.JPG
 • DSC_0780.JPG
 • DSC_0784.JPG
 • DSC_0787.JPG
 • DSC_0795.JPG
 • DSC_0797.JPG
 • DSC_0811.JPG
 • DSC_0814.JPG

Otwiarcie drogi w Kłopoczynie

fot. Anna Kraćkowska
Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy

 • DSC_0182.JPG
 • DSC_0184.JPG
 • DSC_0187.JPG
 • DSC_0199.JPG
 • DSC_0201.JPG
 • DSC_0203.JPG
 • -

Następna droga została przebudowana.

W dniu 23 października 2017r.  dokonano oficjalnego odbioru drogi w miejscowości Nowy Kłopoczyn na odcinku o długości  1213 m i szerokości jezdni  5,0 m.

     Przy odbiorze obecni byli Karolina Kowalska Wójt Gminy Sadkowice, Małgorzata Killman Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, Remigiusz Skiba inspektor Urzędu,  Wiesław Jura inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych Spółka z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego, które było wykonawcą robót.

Koszt przebudowy drogi wyniósł 811 550,75 zł brutto z czego

 • dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 405 775,00 ,
 • dotacja celowa z Powiatu Rawskiego w kwocie 206 945,63 zł brutto,
 • środki własne w kwocie 198 830,12 zł brutto.
 • Droga Nowy Kopoczyn 002.jpg
 • Droga Nowy Kopoczyn 003.jpg
 • Droga Nowy Kopoczyn 004.jpg
 • Droga Nowy Kopoczyn 005.jpg
 • Droga Nowy Kopoczyn 006.jpg
 • Droga Nowy Kopoczyn 007.jpg
 • Droga Nowy Kopoczyn 008.jpg

Zakończenie projektu w Lutoborach

Sołectwo Lutobory jest już po realizacji projektu: "Nasza świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Lutobory”. Wartość projektu – 15 000zł ( Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego- 5 000 zł, Gmina Sadkowice – 5 000 zł, mieszkańcy sołectwa Lutobory – 5 000 zł)

Z dniem 1 lipca mieszkańcy rozpoczęli remont swojej świetlicy. Na początku wynieśli meble  do innego pomieszczenia i przygotowali pomieszczenie do remontu. Zerwali i zutylizowali podłogę wykonaną z desek, które były spróchniałe. Zakupili piach oraz styropian i folię pod wylewkę. Firma zewnętrzna wykonała wylewkę betonową oraz ułożyła płytki. Mieszkańcy w swoim zakresie posprzątali i umalowali pomieszczenie i ustawili meble.

Mieszkańcy w formie wolontariatu zorganizowali turniej tenisa stołowego. Zgłosiło się kilkanaście osób. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przeprowadził społecznie strażak z PSP mający uprawnienia oraz druhowie OSP Lutobory. Mieszkańcy zdobyli wiadomości i nauczyli się jak udzielić takiej pomocy osobom potrzebującym.

Przeprowadzone zostały również szkolenia z zakresu kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci oraz  warsztaty florystyczne.  Na zakończenie projektu zorganizowana została impreza integracyjna, na którą przybyli mieszkańcy. Z mieszkańcami w imprezie integracyjnej uczestniczyli również pani Wójt i  ksiądz proboszcz.

Wszyscy byli pod wrażeniem pięknie odnowionej sali.

 • -
 • 1.szkolenie z zakresu zdrowego odywiania.JPG
 • 2.warsztaty florystyczne.JPG
 • 3.warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.JPG
 • 4.warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.JPG
 • 5. impreza integracyjna.jpg
 • 6. impreza integracyjna.jpg
 • 7. impreza integracyjna.jpg

Zakończyliśmy projekt

W październiku zakończyliśmy projekt pod nazwą „Zmodernizowana świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Lewin i okolicznych”. Był on dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego, Gminy Sadkowice i mieszkańców wsi Lewin. Beneficjentem projektu była Gmina Sadkowice. Zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu w sierpniu mieszkańcy rozpoczęli remont swojej świetlicy. Na początku przygotowali pomieszczenie do remontu. Zerwali i zutylizowali podłogę wykonaną z desek, które były spróchniałe. Firma, która dała  najniższą cenę wykonała izolację przeciwwilgociową i termiczną, wylewkę betonową oraz ułożyła płytki. Zamontowała pieco-kuchnię i wykonała c.o.. Mieszkańcy w swoim zakresie posprzątali, umalowali kuchnię i pozostałe pomieszczenia oraz ustawili meble.

Mieszkańcy w formie wolontariatu zorganizowali turniej tenisa stołowego. Zgłosiło się kilkanaście osób. Przez kilka godzin trwały rozgrywki. Trzy pierwsze miejsca zostały nagrodzone. Zwycięscy otrzymali dyplomy i puchary.

Przeprowadzone zostały również szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień: alkoholu, narkotyków i dopalaczy oraz  warsztaty kulinarne.  Na zakończenie projektu mieszkańcy zorganizowali imprezę integracyjną. W odnowionej sali przy stołach nakrytych obrusami odbyło się świętowanie. Z mieszkańcami w imprezie integracyjnej uczestniczyli również pani Wójt, Przewodniczący Rady Gminy, radny Rady Gminy oraz  ksiądz proboszcz. Wszyscy podziwiali pięknie odremontowaną salę.

 

 • -
 • 1.spotkanie integracyjne Lewin.jpg
 • 2.spotkanie integracyjne Lewin.jpg
 • 3.spotkanie intergracyjne Lewin.jpg
 • 4.turniej tenisa stoowego.JPG
 • 5.turniej tenisa stoowego.JPG
 • 6.turniej tenisa stoowego.JPG
 • 7.warsztaty kulinarne.JPG
 • 8. warsztaty kulinarne.JPG
 • -
 • 1.spotkanie integracyjne Lewin.jpg
 • 2.spotkanie integracyjne Lewin.jpg
 • 3.spotkanie intergracyjne Lewin.jpg
 • 4.turniej tenisa stoowego.JPG
 • 5.turniej tenisa stoowego.JPG
 • 6.turniej tenisa stoowego.JPG
 • 7.warsztaty kulinarne.JPG
 • 8. warsztaty kulinarne.JPG
 • -

Nowy samochód dla OSP Sadkowice

Jeszcze przed końcem roku nasi strażacy z jednostki OSP Sadkowice otrzymają nowy- średni samochód bojowy. Na zakup tego sprzętu dla swojej jednostki czekali od kilku lat i w tym roku ich marzenia spełnią się. 

Już niedługo będą mogli jeździć do akcji nowym, wyposażonym w nowoczesny sprzęt samochodem.

Należy dodać, że Jednostce OSP Sadkowice i Gminie Sadkowice udało się pozyskać wysokie dofinansowanie , największe ze wszystkim gmin powiatu rawskiego.

 

 • -

Gminna Platforma Danych Przestrzennych

Informujemy, że projekt partnerski gmin: Sadkowice, Rawa Mazowiecka i Biała Rawska pn. "Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno - komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego" przewidziany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przeszedł ocenę formalną i został zakwalifikowany do dofinansowania.

Nasza Gmina w ramach projektu zamierza wykonać Gminną Platformę Danych Przestrzennych, za pomocą której będzie możliwość elektronicznego generowania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sprawdzenia przeznaczenia działki w miejscowym planie. Ponadto do realizacji ww. projektu, obsługi platformy zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i biurowy do Urzędu Gminy.

Wartość projektu dla Gminy Sadkowice wynosi 192.565,50 zł.

 • -

Internet światłowodowy w Gminie Sadkowice

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako instytucja pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakwalifikowało obszar Gminy Sadkowice dla działania 1.1.POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach", tj. co najmniej 100 Mb/s obejmujących placówki edukacyjne i gospodarstwa domowe.

Projekt, zgodnie z założeniami POPC, zostanie rozpoczęty od zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu placówkom edukacyjnym znajdującym się na terenie gminy - w Sadkowicach, Lubani, Trębaczewie i Kłopoczynie.

 • -

Utwardziliśmy kolejną drogę

Na początku lipca 2017 r. firma F.P.H.U „TRANSBET” Henryk Idzikowski wykonała remont drogi wewnętrznej na terenie Gminy Sadkowice.

Utwardzony został  fragment drogi  Bujały - Rokitnica Kąty o  długość ok. 500 m, szerokość 4,00 m . Zakres prac wykonanych  obejmował:  profilowanie z wykonaniem spadków poprzecznych i ułożenie oraz zagęszczenie warstwy z kruszywa (0-31.5) będącego materiałem Zamawiającego o gr. ok. 10 cm.

 • -

Wykonaliśmy remont drogi

W lipcu b.r.  firma F.P.H.U „TRANSBET” Henryk Idzikowski wykonała remont drogi wewnętrznej na terenie Gminy Sadkowice.

Utwardzono działkę nr 530 obręb Nowy Kłopoczyn– długość ok. 500 m, szerokość 4,00 m (droga na tzw. „Sosnów”).

Zakres robót wykonanych obejmował:  profilowanie z wykonaniem spadków poprzecznych i ułożenie oraz  zagęszczenie warstwy z kruszywa (0-31.5) będącego materiałem Zamawiającego o gr. ok. 10 cm.

Staramy się o nowy samochód dla OSP Sadkowice

W dniu 31sierpnia 2017r. został ogłoszony przez Wójta Gminy Sadkowice przetarg na „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 dla OSP Sadkowice”.

 Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez zamawiającego samochód ma być przystosowany do usuwania i ograniczania stref skażeń chemicznych oraz do celów gaśniczych. Pojazd wyposażony będzie między i innymi w podwozie drogowe w układzie napędowym:4x4 –uterenowiony z przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń  szosowych i terenowych, blokadą mechanizmu różnicowego osi tylnej i przedniej. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upływa w dniu 11 września 2017r.

Rozpoczęliśmy przebudowę drogi

W dniu 21.08.2017 pani Wójt Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisała Umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Spółka z o.o. ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski na wykonanie przebudowy drogi w m. Nowy Kłopoczyn.

Całość zgodnie z umową opiewa na kwotę 808 550,75 zł brutto, w tym Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 407 755,00 zł.

Prace rozpoczęto 28.08.2017 r.  Planowany termin zakończenia  09.10.2017 r.

 • -

Wybudowaliśmy chodnik w Trębaczewie

W czerwcu zrealizowaliśmy kolejną inwestycję. Tym razem wybudowaliśmy chodnik w miejscowości Trębaczew.

Nowy ciąg komunikacyjny wpłynie przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Teraz mieszkańcy naszej gminy, a w szczególności dzieci i młodzież, nie muszą już korzystać z jezdni, żeby przejść m.in.  do szkoły, znajomych.

Koszt inwestycji– 80 951,58 zł brutto.

Parametry chodnika: długość - 439 mb, szerokość 150 cm.

Zadanie wykonała firma PPHU SINBUD Piotr Siniarski, Biała Rawska.

Inwestycja została sfinansowana ze środków gminnych.

 • -

Remont Świetlicy OSP w Lutoborach

Trwają prace remontowe Świetlicy OSP w Lutoborach w związku z realizacją projektu:  „Nasza świetlica miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Lutobory”. W ramach prac remontowych trwa wymiana podłogi, okien oraz wykonana została instalacja grzewcza. Remont Świetlicy został sfinansowany ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5.000,00 zł, wkładu Gminy Sadkowice w wysokości 5.000,00 zł oraz wkładu własnego mieszkańców Sołectwa Lutobory.

fot. Adam Bińkiewicz

„Projekt współfinasowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego”

 

 • P6128096.JPG
 • P6128098.JPG
 • P6128099.JPG
 • P6128101.JPG
 • P6128102.JPG
 • P6128104.JPG
 • P6128105.JPG
 • P6128107.JPG
 • P6128111.JPG
 • P6128114.JPG
 • P6138115.JPG
 • P6138117.JPG
 • P6138119.JPG
 • P6168174.JPG
 • P6168177.JPG
 • P6168179.JPG
 • P6168181.JPG
 • P6188183.JPG
 • P6238205.JPG
 • P6248209.JPG
 • P6268294.JPG
 • P6268295.JPG
 • P6268299.JPG
 • P6278301.JPG
 • P6278302.JPG
 • P7018304.JPG
 • P7018306.JPG
 • P7018308.JPG
 • P7048316.JPG
 • P7048317.JPG
 • P7048320.JPG
 • P7078323.JPG
 • P7078325.JPG
 • P7088331.JPG
 • -

Będziemy modernizować drogę w miejscowości Nowy Kłopoczyn

Gmina Sadkowice już jest na liście do dofinansowania modernizacji drogi „PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI NOWY KŁOPOCZYN” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - województwo łódzkie.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 407 549,00 zł. Całość zadania: 815 099,90zł.

http://www.lodzkie.eu/data/other/lista_zmieniona_nr_2.pdf

Będziemy modernizować drogę Paprotnia- Celinów

W dniu 7 lipca 2017r. w Urzędzie Gminy w Sadkowicach została podpisana umowa pomiędzy :

Województwem Łódzkim , reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają Artur Bagieński- Wicemarszałek Województwa Łódzkiego i Jakuba Gajewskiego – p.o. Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

a Gminą Sadkowice, w imieniu której działają Karolina Kowalska – Wójt Gminy Sadkowice

Gmina Sadkowice otrzymała dofinansowanie do wniosku: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych- Paprotnia- Celinów" o długości 1,991 km.

Wartość dofinansowania- 158 780,00 zł

 • -
 • -

Zostały podpisane umowy o dofinansowaniu dwóch sołectw Gminy Sadkowice

W dniu 7 lipca 2017r. w Urzędzie Gminy w Sadkowicach zostały podpisane umowy pomiędzy :

Województwem Łódzkim , reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają Artur Bagieński- Wicemarszałek Województwa Łódzkiego i Andrzej Woźniak – zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

a Gminą Sadkowice, w imieniu której działają Karolina Kowalska – Wójt Gminy Sadkowice przy kontrasygnacie Tomasza Szymańskiego- Skarbnika Gminy Sadkowice.

Gmina Sadkowice otrzymała dofinansowanie do projektów:

 1. dotacja celowa w kwocie 5000 zł dla sołectwa Lewin w związku z realizacją projektu: „Zmodernizowana świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Lewin i okolicznych”,
 2. dotacja celowa w kwocie 5000 zł dla sołectwa Lutobory w związku z realizacją projektu: „Nasza świetlica miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Lutobory”.

„Projekty współfinasowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego”

drukuj (Zostały podpisane umowy o dofinansowaniu dwóch sołectw Gminy Sadkowice)

Dostaliśmy dofinansowanie

Gmina Sadkowice otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego w kwocie 10.000 zł  na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla OSP”.W dniu 25 czerwca 2017r. została podpisana umowa. W imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego podpisali: Marszałek Województwa Łódzkiego- pan Witold Stępień, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego- pan Artur Bagieński, w imieniu Gminy Sadkowice Wójt Gminy - pani Karolina Kowalska.

drukuj (Dostaliśmy dofinansowanie)

 • -

Otrzymaliśmy dofinasowanie

W dniu 30 maja 2017 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2017 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Dzięki staraniom pani Wójt Karoliny Kowalskiej  dwa sołectwa z naszej gminy, w imieniu których Gmina Sadkowice złożyła wnioski o przyznanie pomocy w kwocie po 5 000 zł  otrzymały dofinansowanie:

 1. sołectwo Lewin – 5000 zł,
 2. sołectwo Lutobory - 5000 zł.

„Projekty współfinasowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego”

drukuj (Otrzymaliśmy dofinasowanie)

Samochód dla jednostki OSP Kłopoczyn

W dniu 15 stycznia 2017 r. odbyło się w OSP Kłopoczyn walne zebranie sprawozdawcze OSP, w którym uczestniczyli druhowie jednostki oraz zaproszeni goście: Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej st. bryg. Krzysztof Czernek, Wójt Gminy Karolina Kowalska, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pietrzak, Prezes Zarządu Gminnego OSP druh Marek Szcześniak, Prezes OSP Żelazna druh Antoni Kowalski. Podczas spotkania pani Wójt uroczyście przekazała samochód marki Lublin jednostce OSP Kłopoczyn. Samochód został pozyskany od PSP Rawa Mazowiecka.

fot. Adam Bińkiewicz

 • P1156855.JPG
 • P1156856.JPG
 • P1156857.JPG
 • P1156859.JPG
 • P1156860.JPG
 • P1156862.JPG
 • P1156864.JPG
 • P1156865.JPG
 • P1156866.JPG
 • P1156870.JPG
 • P1156872.JPG