Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 • tablica celowa zadanie 1
  Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 113014E Nowe Szwejki – Rzymiec ETAP II.
  Dofinansowanie : 37 859,00 zł
  Całkowita wartość zadania: 201 595,29 zł
 • tablica celowa zadanie 2
  Nazwa: Przebudowa drogi w miejscowości Zaborze
  Dofinansowanie : 62 075,00 zł
  Całkowita wartość zadania: 107 625,00 zł
 • tablica celowa zadanie 3
  Nazwa: Przebudowa drogi w miejscowości Rudka
  Dofinansowanie : 145 878,00 zł
  Całkowita wartość zadania: 145 878,00 zł
 • tablica celowa zadanie 4
  Nazwa: Zakup Kontenera Gospodarczego
  Dofinansowanie : 19 434,00 zł
  Całkowita wartość zadania: 19 434,00 zł
 • tablica celowa zadanie 5
  Nazwa: Wymiana pieców w Zespole Szkół w Sadkowicach
  Dofinansowanie : 154 365,00 zł
  Całkowita wartość zadania: 154 365,00 zł
 • tablica celowa zadanie 6
  Nazwa: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sadkowice
  Dofinansowanie : 27 243,00 zł
  Całkowita wartość zadania: 81 464,25 zł
 • tablica celowa zadanie 7
  Nazwa: Modernizacja boisk sportowych w miejscowości Sadkowice i Lubania
  Dofinansowanie : 53 292,00 zł.
  Całkowita wartość zadania: 53 292,00 zł