Strategia Rozwoju Gminy Sadkowice

Strategia Rozwoju Gminy Sadkowice na lata 2022-2028 - projekt

  • autor: Krzysztof Starczewski, data: 2022-04-12

Strategia Rozwoju Gminy Sadkowice na lata 2022-2028

  • autor: Krzysztof Starczewski, data: 2022-03-02

Strategia Rozwoju Gminy Sadkowice na lata 2022-2028 - Ankieta

ANKIETA

Szanowni Państwo

W związku z przystąpieniem Gminy Sadkowice do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice na lata 2022-2028, zapraszamy Państwa do udziału w jej tworzeniu. Dokument ten pozwoli nam ocenić aktualną sytuację społeczno-gospodarczą gminy, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia związane z jej funkcjonowaniem, a także ukaże potencjał do dalszego rozwoju.

Gmina Sadkowice, pragnąc zapewnić mieszkańcom możliwość szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy, służące całemu społeczeństwu zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie www.gminasadkowice.pl

Zależy nam, aby dokument Strategii Rozwoju Gminy był wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele były systematycznie i skutecznie realizowane w perspektywie najbliższych lat.

Ankieta jest anonimowa, a wyniki mogą być prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Wszystkie zawarte w kwestionariuszu pytania służą wyłącznie celom badawczym.

Bardzo dziękujemy Państwu za aktywny udział w opracowaniu Strategii.

Wypełnione ankiety można przekazywać w terminie do dnia 15 grudnia 2021r. wybierając jeden z poniższych sposobów:

Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia Startegii Rozwoju Gminy Sadkowice do roku 2022

  • autor: Karolina Kowalska, data: 2015-11-30

Strategia Rozwoju Gminy Sadkowice do 2022 roku (projekt)

  • data: 2015-09-01

Budowanie Strategii Rozwoju - II warsztat

W dniu 16 kwietnia 2015 r. w Świetlicy Środowiskowej w Bujałach odbył się II warsztat strategiczny w procesie budowania Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice na lata 2015 – 2022.

Budowanie Strategii Rozwoju Gminy

W dniu 26 marca 2015 r. w Świetlicy Środowiskowej w Bujałach odbył się pierwszy warsztat strategiczny w procesie budowania Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice na lata 2015 – 2022. Spotkanie prowadził Robert Lisowski – konsultant Strategii.

Przedstawiona została analiza obecnej sytuacji Gminy Sadkowice oraz wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców. Pozwoliło to zidentyfikować problemy oraz przeprowadzić analizę mocnych i słabych stron Gminy, a także szans i zagrożeń.

Kolejny warsztat zaplanowano na 16 kwietnia 2015 r.