Projekt pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 w Gminie Sadkowice”

  • Obraz1

Projekt pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 w Gminie Sadkowice”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Sadkowicach

zaprasza wszystkich zainteresowanych

na spotkanie organizacyjne dotyczące projektu

pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3

w Gminie Sadkowice” .

 Spotkanie  odbędzie się  w dniu 19 grudnia 2022 r.

o godz. 10.00

w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach.