IX-XI 2010

Wycieczka edukacyjno-krajobrazowa

odbyta w dniach 18-19 września  2010 roku

w ramach realizacji Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki

pt. „Dużo wiem-więcej mogę-

świadomy wybór drogi edukacyjno-zawodowej”

na trasie Lubania-Ogrodzieniec- Ojców-Wadowice-Oświecim-Lubania

Wycieczka edukacyjno-krajoznawcza

odbyta w dniu 25 września  2010 roku

w ramach realizacji Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki

pt. „Dużo wiem-więcej mogę-

świadomy wybór drogi edukacyjno-zawodowej”

na trasie Lubania-Bolimów-Sromów-Nieborów-Łowicz-Lubania

Wycieczka edukacyjna do Teatru Buffo w Warszawie

odbyta w dn 28 listopada 2010 roku

w ramach realizacji Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki

pt. „Dużo wiem-więcej mogę-

świadomy wybór drogi edukacyjno-zawodowej”