Dużo wiem – więcej mogę – świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej

  • http://www.kapitalludzki.gov.pl/
  • http://www.efs.gov.pl

Prezentacja Agnieszki Grotek
pt. "Wycieczki edukacyjno – krajoznawcze 2010/2011"


do pobrania:  • http://www.kapitalludzki.gov.pl/
  • http://www.efs.gov.pl

Zadbaj o swoja przyszłość już dziś!

Gmina Sadkowice realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
pod tytułem:

 „Dużo wiem – więcej mogę –świadomy wybór
 drogi edukacyjno - zawodowej”
W projekcie mogą wziąć udział uczniowie Szkół Gimnazjalnych z Gminy Sadkowice.
Celem projektu jest:
§         zwiększenie szans edukacyjnych
§         zwiększenie dostępu do edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej
§         poprawa wyników z egzaminu gimnazjalnego,
§         podniesienie poziomu nauczania
W ramach projektu oferujemy:
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemia.
Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego, matematyki, fizyki, biologii, geografii, chemii, j. rosyjskiego
Koła zainteresowań: teatralno - artystyczne, historyczne, szachowe, informatyczno - multimedialne, języka angielskiego, plastyczno - techniczne
Wycieczki edukacyjno – krajoznawcze
Szkolny ośrodek kariery
 
Zapisy:
Zespół Szkół w Lubani
Zespól Szkół w Sadkowicach

 

Termin przyjmowania zgłoszeń:
koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze - 18 wrzesień 2009 r.
zajęcia przygotowujące do egzaminu – 25 wrzesień 2009 r.
wycieczki edukacyjno – krajoznawcze – informacje o rekrutacji zostaną podane na miesiąc przed planowanym wyjazdem
 
Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne
 
Ponadto uczniowie biorący udział w projekcie mają zapewnione:
podręczniki i ćwiczenia, materiały papierniczo – biurowe, posiłek w trakcie zajęć, dowóz po zajęciach do domu.

Zapraszamy!

  • http://lodzkie.pl
  • http://www.gminasadkowice.pl
    Realizator projektu
do pobrania: