12 IX 2010

Wycieczka kals IV-VI do Żelazowej Woli, Puszczy Kampinowskiej i Niepokalanowa