Wiedza – szansą na lepszą przyszłość

  • http://www.kapitalludzki.gov.pl/
  • http://www.efs.gov.pl

do pobrania:  • http://www.kapitalludzki.gov.pl/
  • http://www.efs.gov.pl

Zadbaj o swoja przyszłość już dziś!

Gmina Sadkowice realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
pod tytułem:

 „Wiedza – szansą na lepszą przyszłość”
W projekcie mogą wziąć udział uczniowie Szkół Podstawowych z Gminy Sadkowice.
Celem projektu jest:
§         zwiększenie dostępu do edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej,
§         poprawa wyników ze sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej,
§         podniesienie wyników w nauce
W ramach projektu oferujemy:
Dla klas I - III
Zajęcia wyrównawcze:czytanie ze zrozumieniem, zajęcia grafomotoryczne, ortograficzno –gramatyczne, matematyczno – przyrodnicze
Wycieczki edukacyjno - krajoznawcze
Dla klas IV - VI
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, zajęcia grafomotoryczne
Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu z języka polskiego, matematyki, przyrody
Koła zainteresowań: artystyczne, historyczne, szachowe, informatyczne, języka angielskiego
Wycieczki edukacyjno - krajoznawcze
 
Zapisy:
Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie
Szkoła Podstawowa w Trębaczewie
Zespół Szkół w Lubani
Zespól Szkół w Sadkowicach
 
Termin przyjmowania zgłoszeń:
koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze - 18 wrzesień 2009 r.
zajęcia przygotowujące do sprawdzianu – 25 wrzesień 2009 r.
wycieczki edukacyjno – krajoznawcze – informacje o rekrutacji zostaną podane na miesiąc przed planowanym wyjazdem
 
Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne
 
Ponadto uczniowie biorący udział w projekcie mają zapewnione:
podręczniki i ćwiczenia, materiały papierniczo – biurowe, posiłek w trakcie zajęć, dowóz po zajęciach do domu.

Zapraszamy!

  • http://lodzkie.pl
  • http://www.gminasadkowice.pl
    Realizator projektu
do pobrania: