30 VI 2010

Wycieczek, która odbyła się już w wakacje – 30 czerwca 2010 r.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół w Lubani i Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie wzięli udział w wycieczce edukacyjno – krajoznawczej w dniu 30.06.2010 r. na trasie Lubania - Kłopoczyn – Nieborów – Arkadia – Bolimów – Łowicz – Sromów – Maurzyce - Kłopoczyn – Lubania zorganizowanej w ramach projektu „Wiedza – szansą na lepszą przyszłość”.

 

Wycieczkę rozpoczęliśmy od NIEBOROWA, gdzie:

zwiedziliśmy z przewodnikiem:

- Pałac Radziwiłłów

 

Następnie w ARKADII

- Park w Arkadii i jego budowle.

 

W MAURZYCACH

- skansen prezentujący charakterystyczną zabudowę wsi łowickiej XVIII/XIX w. Uczniowie zobaczyli jak żyli ludzie bez dzisiejszej technologii. Jak wyglądały domy i ich wyposażenie, jakich urządzeń używali do pracy w polu, jak również jak wyglądała szkoła.

 

Kolejnym punktem wycieczki był ŁOWICZ Zwiedziliśmy:

- Katedrę Łowicką oraz Rynek w Łowiczu. W Łowiczu również zjedliśmy obiad.

 

W SROMOWIE zwiedziliśmy:

- Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich

- pawilony ruchomych, drewnianych rzeźb, co wprowadziło w zachwyt uczniów

 

Ostatnim punktem wycieczki był BOLIMÓW, gdzie:

- zwiedziliśmy Warsztat Garncarski Rodziny Konopczyńskich, jak również

uczestniczyliśmy w warsztatach toczenia naczyń z gliny. Każdy z uczestników wrócił do domu z wykonanym własnoręcznie naczyniem.

 

Opiekunowie wycieczki:

SP Lubania: - Agnieszka Dybowska - Iwona Wolańska - Monika Pasik

SP Kłopoczyn – Marianna Wasiak