Zajęcia koła przyrodniczego

Wycieczka do Rogowa i Kołacinka z koła przyrodniczego

W dniu 5 czerwca odbyła się wycieczka edukacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie i Lubani uczęszczających na zajęcia koła przyrodniczego. Wycieczka (jak i zajęcia) zorganizowana była w ramach projektu „Wiedza – szansą na lepszą przyszłość”, realizowanego przez Gminę Sadkowice. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pierwszym etapem wycieczki było Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych „Spacer młodego tropiciela”podczas, których analizowali wpływ człowieka na środowisko oraz doskonalili umiejętnośćobserwacji. Posługiwali sięmapąi kompasem, nanosili  informacje na mapęoraz wykonali legendę. Podczas podsumowania pracy było dużo świetnej zabawy i śmiechu.

Następnie uczniowie zwiedzili  Muzeum Drewna i Lasu.

Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzenie arboretum. Uczestnicy wycieczki mieli okazjęzobaczyćjedną z najbogatszych i najciekawszych kolekcję drzew i krzewóww tym wiele roślin pochodzących z innych kontynentów. Wiele wspaniale kwitnących okazów budziło wręcz zachwyt uczniów.

Ostatnim etapem wycieczki był Park Jurajsko – Botaniczny w Kołacinku. Uczniowie odbyli spacer z przewodnikiem ścieżką ery mezozoicznej oraz zwiedzili muzeum geologiczno-paleontologicznego. Największe zainteresowanie wzbudziły figury dinozaurów naturalnej wielkości, wkomponowane w pięknie ukształtowany teren. Następnie uczestniczyli w zabawie „Gorączka złota” polegającej na poszukiwaniu „złota” w ogromnej piaskownicy, część z nich z piasku opiekunowie musieli wyciągnąć siłą.

Czas wolny uczniowie spędzili na placu zabaw i w sklepie z pamiątkami.

Z wycieczki wszyscy wrócili zmęczeni i bardzo zadowoleni.

Kierownik wycieczki: Adam Wolański

Opiekunowie: Marianna Wasiak i Adam Iwanicki