19 VII 2010

Data wycieczki: 19.VII.2010

Trasa wycieczki : Lubania – Kłopoczyn – Nieborów – Bolimów – Łowicz – Sromów – Kłopoczyn – Lubania