Piknik europejski

  • http://www.kapitalludzki.gov.pl/
  • http://www.efs.gov.pl

PIKNIK EUROPEJSKI

W dniu 19 września 2010 r. w godz. od 13:00 do 18:00 w Szkole Podstawowej w Kłopoczynie odbędzie się piknik europejski, na którym zostanie zaprezentowany dorobek i osiągnięcia dzieci szkół podstawowych z terenu Gminy Sadkowice, biorących udział w projekcie „Wiedza – szansą na lepszą przyszłość”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W programie imprezy przewidziana jest prezentacja multimedialna, wystawa prac, program artystyczny w wykonaniu dzieci szkół podstawowych, gry i zabawy oraz poczęstunek. Piknik bedzie podsumowaniem I roku realizacji projektu realizowanego w ramach Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Serdecznie zapraszamy!