Zapytanie ofertowe

  • http://www.kapitalludzki.gov.pl/
  • http://www.efs.gov.pl

http://www.kapitalludzki.gov.pl/                  http://www.efs.gov.pl/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach realizujący projekt systemowy pn. ,,Czas na aktywność’’ w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń zawodowych (kursów) dla 7 uczestniczek projektu.

  • autor: Piotr Staszewski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach realizujący projekt systemowy pn. ,,Czas na aktywność’’ w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych i zajęć z doradcą zawodowym w formie warsztatów grupowych i spotkao indywidualnych dla 7 uczestniczek projektu.

  • autor: Piotr Staszewski