Piknik integracyjny

  • http://www.kapitalludzki.gov.pl/
  • http://www.efs.gov.pl

 Projekt "Świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Nowy Kłopoczyn i okolicznych " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

W dniu 6 czerwca 2010 r. w ramach projektu "Świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Nowy Kłopoczyn i okolicznych ", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Kłopoczynie, odbył się 
PIKNIK INTEGRACYJNY.