Świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Nowy Kłopoczyn i okolicznych

  • http://www.kapitalludzki.gov.pl/
  • http://www.efs.gov.pl

http://www.kapitalludzki.gov.pl/                  http://www.efs.gov.pl/

 Projekt "Świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Nowy Kłopoczyn i okolicznych " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

  • http://www.wup.lodz.pl

Realizatorem Projektu jest Gmina Sadkowice

 

Biuro Projektu "Świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Nowy Kłopoczyn i okolicznych" :

Urząd Gminy w Sadkowicach
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
pokój nr 5

tel. 468156191 w.34

Koordynator projektu: Tomasz Żaczkiewicz
Asystent finansowy: Katarzyna Ciołak
Lider Świetlicy: Konrad Kowalski

Miejsce realizacji: Świetlica wiejska w  Nowym Kłopoczynie