Informacje

 

W dniu 27 czerwca 2010 r. w Zespole Szkół w Lubani odbędzie się Festyn Unijny, podsumowujący pierwszy rok realizacji projektu "Dużo wiem- więcej mogę- świadomy wybór drogi edukacyjno- zawodowej ", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Festyn rozpocznie się o godzinie 13.00. Głównym punktem programu będą zaprezentowane spektakle teatralne przez uczniów gimnazjum naszej gminy. O szczegółowej realizacji projektu poinformuje zebranych multimedialna prezentacja. Dopełnieniem atrakcji będzie poczęstunek przygotowany dla wszystkich gości.
 
Serdecznie zapraszamy
Koordynator Szkolny
Maria Charążka