Informacje i komunikaty

Informacja o odbiorze azbestu

Osoby zainteresowane odbiorem azbestu ze swoich posesji od  5 do 23 lutego 2024 r. mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy. Druki dostępne są w Urzędzie Gminy  w pokoju nr 4 i 5 i na stronie internetowej https://www.gminasadkowice.pl

Uwaga! Azbest zgłaszany przez mieszkańców do odbioru na dzień zgłoszenia musi być zdemontowany z budynku/ów.

Wstecz