Informacje i komunikaty

Dzień Pracownika Socjalnego

Każdego roku w dniu 21 listopada obchodzone jest święto pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Dzień Pracownika Socjalnego został ustanowiony na mocy znowelizowanej Ustawy o pomocy społecznej z dnia 14 czerwca 1996 r. Powyższa decyzja była wyrazem uznania dla wszystkich tych, którzy w swojej pracy świadczą profesjonalną pomoc społeczną. Niezwykle istotne w codziennej pracy osób z sektora pomocy społecznej jest również dostrzeganie pojedynczego człowieka, jego problemów i potrzeb. To również szereg przeróżnych wyzwań i problemów, jakich doświadczają.

W dniu 23 listopada na Sali „Sadyba” odbyło się spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Wójt Gminy Sadkowice Pani Karolina Kowalska w imieniu swoim oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pana Jana Idzikowskiego i Skarbnika Gminy Pana Tomasza Szymańskiego podkreśliła, jak ważną rolę pełnią pracownicy socjalni oraz jak ważne jest ich zaangażowanie w pomoc „potrzebującym”. Pracownicy usłyszeli podziękowania: za ich codzienną troskę, za zrozumienie i za nieustanne dążenie do poprawy jakości życia innych.

Podczas uroczystości omówiony i podsumowany był projekt pn. „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Sadkowice”.

  • Pracownicy socjalni, Wójt Gminy Sadkowice, Przewodniczący Rady Gminy, Skarbnik Gminy

Wstecz