Wybory Samorządowe 2024

Informacja

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw z dnia 29 stycznia 2024 r. pod poz. 109 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miastNa stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej zostały udostępnione informacje dotyczące zasad tworzenia komitetów wyborczych oraz zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast). Pomocnicze wzory dokumentów zgłoszeniowych stanowią załączniki do poszczególnych informacji.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci

  • autor: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego , data: 2024-01-30

Wstecz