Wybory Samorządowe 2024

Informacja w sprawie bezpłatnych dowozów wyborców do lokali wyborczych w dniu 7 kwietnia 2024 r. na terenie Gminy Sadkowice

 • autor: Katarzyna Wójcik, data: 2024-03-28

Informacja o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Sadkowice

 • autor: Katarzyna Wójcik, data: 2024-03-19

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sadkowicach z dnia 18 marca 2024 r.

 • autor: Gminna Komisja Wyborcza w Sadkowicach, data: 2024-03-18

Uchwała Nr 5/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Sadkowicach z dnia 18 marca 2024 r.

 • autor: Gminna Komisja Wyborcza w Sadkowicach, data: 2024-03-18

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sadkowicach z dnia 18 marca 2024 r.

 • autor: Gminna Komisja Wyborcza w Sadkowicach, data: 2024-03-18

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sadkowicach z dnia 14 marca 2024 r.

 • autor: Gminna Komisja Wyborcza w Sadkowicach, data: 2024-03-14

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 11 marca 2024 r.

 • autor: Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I, data: 2024-03-11

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

 • autor: Grażyna Grzejszczyk, data: 2024-03-01

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sadkowicach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

 • autor: Gminna Komisja Wyborcza w Sadkowicach, data: 2024-02-28

Postanowienie Nr 87/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 27 lutego 2024 r.

 • autor: Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I, data: 2024-02-27

Postanowienie Nr 86/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 26 lutego 2024 r.

 • autor: Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I, data: 2024-02-26

Wzory dokumentów związanych ze zgłaszaniem kandydatów do komisji wyborczych

Wzory dokumentów związanych ze zgłaszaniem kandydatów do komisji wyborczych stanowią załącznik do odpowiedniej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej i dostępne są pod adresem:

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej wydane do dnia 12 lutego 2024 r., wydane w związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborami samorządowymi

1)      Uchwała nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

https://www.pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw/2024-r/uchwala-nr-252024-pkw-z-dnia-23-stycznia-2024-r-w-sprawie-sposobu-zglaszania-kandydatow-na-czlonkow-

 

2)      Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

https://www.pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw/2024-r/uchwala-nr-262024-pkw-z-dnia-23-stycznia-2024-r-w-sprawie-sposobu-zglaszania-kandydatow-na-czlonkow-

 

3)      Uchwała nr 31/2024 PKW z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

https://www.pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw/2024-r/uchwala-nr-312024-pkw-z-dnia-1-lutego-2024-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-wzorow-kart-do-glosowania

 

4)      Uchwała nr 43/2024 PKW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

https://www.pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw/2024-r/uchwala-nr-432024-pkw-z-dnia-7-lutego-2024-r-w-sprawie-regulaminow-terytorialnych-i-obwodowych-komis

 

5)      Uchwała nr 44/2024 PKW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

https://www.pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw/2024-r/uchwala-nr-442024-pkw-z-dnia-7-lutego-2024-r-w-sprawie-ustalenia-wzorow-potwierdzen-zgloszenia-do-re

 

6)      Uchwała nr 58/2024 PKW z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

https://www.pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw/2024-r/uchwala-nr-582024-pkw-z-dnia-12-lutego-2024-r-w-sprawie-wytycznych-dla-terytorialnych-komisji-wyborc

 

7)      Uchwała nr 59/2024 PKW z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

https://www.pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw/2024-r/uchwala-nr-592024-pkw-z-dnia-12-lutego-2024-r-w-sprawie-wytycznych-i-wyjasnien-dotyczacych-druku-i-p

 

8)      Uchwała nr 61/2024 PKW z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

https://www.pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw/2024-r/uchwala-nr-612024-pkw-z-dnia-12-lutego-2024-r-w-sprawie-wzorow-pieczeci-komisji-wyborczych-powolywan

 

9)      Uchwała nr 62/2024 PKW z dnia 12 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

https://www.pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw/2024-r/uchwala-nr-622024-pkw-z-dnia-12-lutego-2024-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-wzorow-kart-do-glosowani

 

10)   Uchwała nr 60/2024 PKW z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

https://www.pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw/2024-r/uchwala-nr-602024-pkw-z-dnia-12-lutego-2024-r-w-sprawie-ustalenia-wzorow-informacji-o-sposobie-gloso

Informacje o uprawnieniach wyborców w wyborach 7 kwietnia 2024 roku

 • autor: Państwowa Komisja Wyborcza, data: 2024-02-07

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

 • autor: Państwowa Komisja Wyborcza, data: 2024-02-07

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

 • autor: Państwowa Komisja Wyborcza, data: 2024-02-07

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach

 • autor: Państwowa Komisja Wyborcza, data: 2024-02-07

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 30 stycznia 2024 r.

 • autor: Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I, data: 2024-01-30

Informacja

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw z dnia 29 stycznia 2024 r. pod poz. 109 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miastNa stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej zostały udostępnione informacje dotyczące zasad tworzenia komitetów wyborczych oraz zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast). Pomocnicze wzory dokumentów zgłoszeniowych stanowią załączniki do poszczególnych informacji.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci

 • autor: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego , data: 2024-01-30

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r.

 • autor: Prezes Rady Ministrów, data: 2024-01-29