Susza

Wnioski o szacowanie strat - Przedłużony temin

Wójt Gminy Sadkowice informuje, że rolnicy, których gospodarstwa poniosły szkody powstałe w wyniku suszy na glebach Kategorii I i Kategorii II, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych do 23.08.2019 r.

Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika. Do poprawnie wypełnionego wniosku o szacowanie strat, należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2019 rok złożonego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o szacowanie szkód wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gminasadkowice.pl .

Uprawy zagrożone suszą: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1013062/

Link do mapy Gminy z kategoriami gleb: http://polska.e-mapa.net Kategoria I gleb podatnych na suszę – kolor żółty na mapie, Kategoria II gleb podatnych na suszę – kolor pomarańczowy na mapie

  1. Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym (277.79 KB)
  2. Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (340.19 KB)
  3. Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach (291.51 KB)

Kategoria I gleb podatnych na suszę – kolor żółty na mapie, Kategoria II gleb podatnych na suszę – kolor pomarańczowy na mapie

Wnioski o szacowanie strat - susza

Wójt Gminy Sadkowice informuje, że rolnicy, których gospodarstwa poniosły szkody powstałe w wyniku suszy w zbożach jarych, ozimych, rzepaku, rzepiku oraz krzewach owocowych na glebach Kategorii I (bardzo podatnych na suszę), mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych od 15.07.2019 do 22.07.2019 r.

Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika. Do poprawnie wypełnionego wniosku o szacowanie strat, należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2019 rok złożonego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o szacowanie szkód wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gminasadkowice.pl .

System monitoringu suszy rolniczej: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1013062/

Link do mapy Gminy z kategoriami gleb: http://polska.e-mapa.net Kategoria I gleb podatnych na suszę – kolor żółty na mapie

  1. Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym (277.79 KB)
  2. Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (340.19 KB)
  3. Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach (291.51 KB)

Kategoria I gleb podatnych na suszę – kolor żółty na mapie