Przymrozki

Protokoły z szacowania strat

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Sadkowicach  są do odbioru protokoły z szacowania strat w gospodarstwach rolnych.

Wnioski o pomoc finansową, w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych i suszy, można składać do 15 listopada 2019 r w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rawie Mazowieckiej.

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-na-szkody-w-uprawach-rolnych-spowodowane-w-2019-r-przez-susze-huragan-grad-deszcz-nawalny-przymrozki-wiosenne-lub-powodz-wnioski-mozna-skladac-3-pazdziernika-15-listopada-2019-r.html

Wnioski o szacowanie strat - przymrozki wiosenne

Wójt Gminy Sadkowice informuje, że w związku z wiosennymi przymrozkami, które wystąpiły na terenie gminy Sadkowice 8 maja 2019 r., poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych. Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej Urzędu www.gminasadkowice.pl. WYPEŁNIONE wnioski można składać od 5 do 19 czerwca 2019 r. w pokoju nr 2.

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2019.

  1. Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym (277.79 KB)
  2. Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (340.19 KB)
  3. Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach (291.51 KB)

Komunikat po wystąpieniu przymrozków

Wójt Gminy Sadkowice informuje, że jest w kontakcie z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi, w sprawie wszczęcia procedury szacowania strat w uprawach rolnych po wystąpieniu przymrozków w dniu 8 maja 2019 r. Obecnie pracownicy Urzędu Gminy zbierają od sołtysów informacje o skali i stopniu poniesionych strat. O terminie przyjmowania wniosków poinformujemy Mieszkańców za pośrednictwem  sołtysów, strony internetowej www.gminasadkowice.pl i komunikatów sms-owych.