Gminny konkurs "Czyste Sołectwo 2019"

Gminny konkurs „Czyste Sołectwo 2019”

Wójt Gminy Sadkowice zaprasza do udziału gminnym konkursie „Czyste Sołectwo 2019”. W ramach konkursu, w sierpniu br., komisja składająca się z Radnych Gminy oraz Wójta Gminy dokona objazdu poszczególnych sołectw położonych na terenie gminy.

W trakcie wizytacji, która będzie odbywała się przy udziale sołtysa lub członków rady sołeckiej danego sołectwa, komisja oceni ogólny wygląd, ład i porządek na terenie wsi oraz dbałość o obiekty publiczne.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 września br..Dla zwycięzcy przewidziano atrakcyjną nagrodę.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem konkursu zamieszczonego na stronie www.gminasadkowice.pl

Ogłoszenie o konkursie „Czyste Sołectwo 2019”

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu „ Czyste Sołectwo 2019”

  • autor: Barbara Gąsiorowska, data: 2019-05-02