Jubileusz 50-lecia par małżeńskich

ZŁOTE GODY

W dniu 27 lutego 2019 r. tradycyjnie , jak co roku odbyła się w Gminie Sadkowice uroczystość ZŁOTYCH GODÓW. Na zaproszenie Wójta Gminy Pani Karoliny Kowalskiej oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pana Jana Idzikowskiego na uroczystość jubileuszową przybyli Szanowni Jubilaci. Zostali Oni odznaczeni medalami, które w imieniu  Prezydenta RP wręczyła Pani Wójt. Jubilaci otrzymali również kwiaty i upominki.

Dostojni Jubilaci to:

 1. Elżbieta i Marian Górniewscy
 2. Jadwiga i Waldemar Michalakowie
 3. Katarzyna i Józef Matysiakowie
 4. Regina i Włodzimierz Góreccy
 5. Teresa I Andrzej Bonieccy
 6. Ewa i Franciszek Żaczkiewiczowie
 7. Teresa i Jerzy Stępniewscy
 8. Danuta i Jan Matysiakowie
 9. Genowefa Józef Kieszek
 10. Jadwiga i Władysław Sikora
 11. Jadwiga i Tadeusz Sawiccy
 12. Danuta i Aleksander Sarneccy
 13. Alicja i Piotr Pękalakowie
 14. Anna i Ryszard Nowakowie
 15. Teresa i Antoni Kowalscy

Po oficjalnej części uroczystości Pani Wójt zaprosiła Jubilatów i ich rodziny na uroczysty obiad