Wybory Samorządowe 2018

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej znak ZPOW-501-104/18 z dnia 13 sierpnia 2018 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

  • autor: Państwowa Komisja Wyborcza, data: 2018-08-13