Susza

Wnioski o szacowanie strat w związku z suszą

Rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach spowodowane wystąpieniem suszy mogą składać  wnioski do Urzędu Gminy w Sadkowicach do 10 lipca 2018 r.

Wnioski można składać w przypadku obniżenia zbiorów plonów w uprawach zbóż jarych i ozimych, łąk, roślin strączkowych, warzyw gruntowych, truskawek oraz krzewów owocowych.

Obniżony zbiór plonów drzew owocowych można zgłaszać na V i VI klasie ziemi.

Do wniosku należy dołączyć:

- załącznik nr 1 - oświadczenie o strukturze upraw i poniesionych szkodach,
- załącznik nr 2 - oświadczenie o sprzedanej ilości zwierząt w gospodarstwie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.,
- wydruk wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 z ARiMR,
- wypis z rejestru gruntów w przypadku zgłaszania strat plonów drzew owocowych.

Wnioski o szacowanie strat w związku z suszą

Wójt Gminy Sadkowice informuje, że od dnia 3 lipca 2018 r. (od wtorku) będą przyjmowane wnioski o szacowanie strat w związku z wystąpieniem suszy. Wnioski wraz z kserokopią wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 złożonego w ARiMR, rolnicy mogą składać w Urzędzie Gminy w Sadkowicach do 10 lipca 2018 r.  

  1. Wniosek rolnikao oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym (275.69 KB)
  2. Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (339.66 KB)
  3. Przykład wypełnienia Oświadczenia nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach Przykład wypełnienia Oświadczenia nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (444.96 KB)
  4. Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach (290.61 KB)