Turniej piłkarski 2018

Turniej Piłki Nożnej - Informacja

Z uwagi na Dożynki Powiatowe w dniu 26 sierpnia br.  mecze  w Turnieju o Puchar Wójta Gminy rozpoczynamy o godzinie 8.30.

Każdy mecz po 30 min.

Po zakończeniu rozgrywek  i  rozdaniu nagród Organizatorzy ZAPRASZAJĄ  uczestników  turnieju na wspólnego grilla na boisku w Paprotni.

Turniej Piłki Nożnej - Informacja

Z uwagi na nie oddelegowanie sędziów przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Skierniewicach, rozgrywki w ramach Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy zaplanowane na 12 sierpnia 2018 r. nie odbyły się.
Mecze z 12 sierpnia rozegrane zostaną 19 sierpnia, a planowane na 19 sierpnia - w dniu 26 sierpnia. Kolejność meczy nie ulega zmianie.

Zmiana godzin rozgrywek

Informujemy, że następuje zmiana godzin rozgrywek w Turnieju o Puchar Wójta Gminy Sadkowice  w dniu 15 lipca 2018 roku

10.oo   Kłopoczyn - Zabłocie
12.oo   Kaleń - Paprotnia    
14.00   Lewin - Sadkowice 

Turniej Piłki Nożnej 2018

Harmonogram Turnieju Piłki Nożnej XIX Edycji
o Puchar Wójta Gminy Sadkowice 2018

Turniej Piłki Nożnej 2018  1 lipca 2018 r. na boisku w Paprotni, rozpoczyna się Turniej Piłki Nożnej XIX Edycji o Puchar Wójta Gminy Sadkowice 2018. Zapraszamy!

 

 

1 lipca 2018 r.                      

12.oo     Żelazna - Sadkowice
14.oo     Lewin - Paprotnia
16.oo     Kaleń - Kłopoczyn
Zabłocie - pauza

8 lipca 2018 r.                    

14.oo     Lewin - Kaleń      
16.oo     Zabłocie - Sadkowice                                               
18.oo     Paprotnia - Żelazna                 
Kłopoczyn - pauza

15 lipca 2018 r.                  

14.oo   Kłopoczyn - Zabłocie
16.oo   Kaleń - Paprotnia    
18.00   Lewin - Sadkowice          
Żelazna - pauza

22 lipca 2018 r.                  

14.oo     Żelazna - Lewin       
16.oo     Kaleń - Zabłocie   
18.oo     Kłopoczyn - Paprotnia     
Sadkowice - pauza

29 lipca - przerwa w rozgrywkach

5 sierpnia 2018 r.               

14.oo    Żelazna - Kłopoczyn
16.oo    Sadkowice - Kaleń       
18.oo    Lewin - Zabłocie         
Paprotnia - pauza

12 sierpnia 2018 r.            

14.oo   Paprotnia - Zabłocie
16.oo   Żelazna - Kaleń     
18.oo  Sadkowice - Kłopoczyn
Lewin - pauza

19 sierpnia 2018 r.             

14.oo   Lewin - Kłopoczyn  
16.oo   Sadkowice - Paprotnia 
18.oo   Żelazna - Zabłocie
Kaleń  - pauza

 

Regulamin Turnieju

REGULAMIN

TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ XVI EDYCJI

 O PUCHAR WÓJTA GMINY SADKOWICE 2018

 

1.  Cel

- popularyzacja  piłki nożnej,

- upowszechnianie zdrowego trybu życia.

 

2.  Organizator

Wójt  Gminy  Sadkowice.

Wójt Gminy wyznaczy koordynatora rozgrywek który w imieniu Wójta nadzorował będzie przebieg całego turnieju.

 

3.  Termin  i miejsce

- rozgrywki prowadzone będą zgodnie z załączonym harmonogramem do niniejszego  Regulaminu,

- rozgrywki prowadzone będą  na boisku w Paprotni w każdą niedzielę lipca począwszy  od 1 lipca 2018 roku do  19 sierpnia 2018 roku - zakończenie turnieju (niedziela, 29 lipca jest przerwą w rozgrywkach),

- jeśli mecz z uwagi na warunki atmosferyczne nie odbędzie się w wyznaczoną  niedzielę, zostanie  ustalony nowy termin rozgrywek wygodny dla obu stron oraz  obsługi.

 

4.  Uczestnictwo

- każdy uczestnik turnieju winien być na boisku pół godziny przed rozpoczęciem rozgrywek,

-  drużyna składać się będzie z zawodników w wieku - ukończone 14 lat i więcej,

-  każdy zawodnik może grać tylko w jednej drużynie,

-  każda drużyna zobowiązana jest podać opiekuna drużyny - osobę pełnoletnią, jego nr telefonu komórkowego,

- dopuszcza się udział w zawodach 2 zawodników zamieszkałych poza terenem  Gminy,

- zawodnicy startują w butach bez wkrętów.

 

        Sposób przeprowadzenia zawodów :              

- zawody zostaną przeprowadzone każdy z każdym,  zgodnie z przepisami OZPN,

- żółta kartka w kolejnych dwóch meczach - wykluczenie z gry w następnym meczu,

- czerwona kartka - następnego meczu zawodnik nie gra,

- wulgarne zachowanie na boisku, wykluczenie z gry na kolejny mecz, w przypadku recydywy wykluczenie z gry do końca turnieju,

- podczas każdego meczu przewiduje się do 6  zmian,

- drużyna nie rozpoczyna meczu, zostaje wykluczona z rozgrywek,

- każdy zawodnik zgłoszony do rozgrywek zobowiązany jest na żądanie organizatora poddać się badaniu alkomatem przez koordynatora rozgrywek,

- w przypadku stwierdzenia, że w drużynie gra nietrzeźwy zawodnik jego drużyna  przegrywa  walkowerem. Zgłoszenie nietrzeźwego zawodnika musi nastąpić tylko i wyłącznie w trakcie meczu,

- dwa walkowery - drużyna zostaje wykluczona z rozgrywek.

 

5.     Zgłoszenia drużyn

Zgłoszenia drużyn  dokonujemy na 3 dni przed rozpoczęciem turnieju w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy w Sadkowicach.

 

6.    Zasady finansowania

- koszty organizacyjne pokrywa organizator,

- organizator zapewnia napoje chłodzące, przygotowanie boiska, ubezpieczenie zawodników, 3 osobową obsługę sędziowską, obsługę medyczną.

 

7.     O kolejności decydują kolejno:

- większa liczba zdobytych punktów,

- jeżeli 2 drużyny uzyskają tę samą liczbę punktów:

 • wynik bezpośredniego pojedynku,

 • lepszy stosunek bramek,

 • większa liczba strzelonych bramek,

 • losowanie,

 - jeżeli 3 drużyny lub więcej uzyskają tę samą liczbę punktów o kolejności 

   decyduje :

 • tabela ułożona z udziałem tylko tych drużyn,

 • stosunek bramek,

 • większa liczba strzelonych bramek w meczach między nimi.

 

8.    Nagrody

- za zajęcie I miejsca nagroda rzeczowa za kwotę  1.000 złotych, dyplom i puchar,

- za zajęcie II miejsca nagroda rzeczowa za kwotę 750 złotych, dyplom i puchar,

- za zajęcie III miejsca nagroda rzeczowa za kwotę 550 złotych,  dyplom i puchar.

Każda drużyna otrzyma piłkę.

 

9.    Postanowienia końcowe

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania zawodów,

- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.