2018

Wnioski o szacowanie strat po gradobiciu

Wójt Gminy Sadkowice informuje, że od dnia 18 czerwca 2018 r. (od poniedziałku) będą przyjmowane wnioski o szacowanie strat w związku z wystąpieniem gradobicia. Wnioski wraz z kserokopią wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 złożonego w ARiMR, rolnicy mogą składać w Urzędzie Gminy w Sadkowicach do 2 lipca 2018 r.  

  1. Wniosek rolnikao oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym (275.69 KB)
  2. Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (339.66 KB)
  3. Przykład wypełnienia Oświadczenia nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach Przykład wypełnienia Oświadczenia nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (444.96 KB)
  4. Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach (290.61 KB)

Zgłaszanie szkód po gradzie

Wójt Gminy stara się o uznanie klęski gradobicia w Gminie Sadkowice przez Wojewodę Łódzkiego. W tym celu prosi o zgłaszanie się rolników, których gospodarstwa zostały poszkodowane przez grad: osobiście do Urzędu Gminy w Sadkowicach (pok. nr 3) lub telefonicznie pod numerem 468156191 wew. 36, do dnia 29 maja 2018 r. (wtorek). Zgłoszenia te są niezbędne do powiadomienia Wojewody o skali zjawiska.