Ujemne skutki przezimowania

Będziemy szacować ujemne skutki przezimowania

Dzięki staraniom Pani Wójt Karoliny Kowalskiej i Prezesa ZS RP Waldemara Olborskiego rolnicy naszej Gminy, u których wystąpiły szkody w drzewostanie, w wyniku ujemnych skutków przezimowania, mogą składać wnioski o oszacownie strat.
Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Sadkowicach do dnia 15 września 2017 r.
Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej www.gminasadkowice.pl.

  1. Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym (329.34 KB)
  2. Oświadczenie nr 4b o poniesionych szkodach w uprawach trwałych Oświadczenie nr 4b o poniesionych szkodach w uprawach trwałych (272.54 KB)