Gminny konkurs „Czyste Sołectwo 2017”

Wręczenie bonu sołectwu Trębaczew

20 września 2017r. podczas sesji Rady Gminy pani Wójt Karolina Kowalska i pan Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pietrzak wręczyli przedstawicielom sołectwa Trębaczew : radnej pani Urszuli Kamińskiej, sołtys pani Lidii Włodarczyk oraz członkowi Rady Sołeckiej panu Wiesławowi Michalak bon o wartości 1 500 zł w związku z rozstrzygnięcie konkursu „ Czyste Sołectwo 2017”.

W roku 2017 konkurs „Czyste Sołectwo 2017” wygrało sołectwo Trębaczew.

Rozstrzygnięcie konkursu „Czyste Sołectwo 2017”

 

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła  konkurs ogłoszony Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 16 maja 2017 w sprawie ogłoszenia konkursu Czyste Sołectwo 2017 roku.

W roku 2017 konkurs „Czyste Sołectwo 2017” wygrało sołectwo Trębaczew.

Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 1500 zł .

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim sołectwom za udział w tym konkursie.  Trudno było wskazać zwycięzcę, ponieważ wszystkie startujące sołectwa zaprezentowały swoje wioski wysprzątane i zadbane.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział i gratulujemy wsi Trębaczew.

Gminny konkurs „Czyste Sołectwo 2017”

Gminny konkurs
„Czyste Sołectwo 2017”

Wójt Gminy Sadkowice zaprasza do udziału gminnym konkursie „Czyste Sołectwo 2017”. W ramach konkursu, w sierpniu br., komisja składająca się z Radnych Gminy oraz Wójta Gminy dokona objazdu poszczególnych sołectw położonych na terenie gminy.

W trakcie wizytacji, która będzie odbywała się przy udziale sołtysa lub członków rady sołeckiej danego sołectwa, komisja oceni ogólny wygląd, ład i porządek na terenie wsi oraz dbałość o obiekty publiczne.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 września br.. Dla zwycięzcy przewidziano atrakcyjną nagrodę.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem konkursu.

http://www.bip.gminasadkowice.pl/865,2017.html?tresc=9939