Wiosenne przymrozki - straty w uprawach

Uwaga rolnicy!

Tylko do 27 września 2017 r. można składać wnioski o otrzymanie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w wysokości co najmniej 70% w danej uprawie na powierzchni występowania tej uprawy (załącznik 1 do protokołu), w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r.

Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rawie Mazowieckiej wraz z kopią protokołu oszacowania strat otrzymanego z Urzędu Gminy. Prosimy o zabranie ze sobą oryginału protokołu do wglądu przez ARiMR.

Informacja Kierownika ARiMR

Witam,

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Rawie Mazowieckiej informuje, iż w terminie 13-27 września 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy, w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu szacowania szkód z tytułu przymrozków wiosennych w roku 2017. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Szkody powstałe w wyniku gradobicia w dniu 19-07-2017 roku nie są zatem objęte ww. pomocą.

W chwili obecnej Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Rawie Mazowieckiej nie dysponuje informacjami, które wskazywałyby, że Biura Powiatowego ARiMR będą wypłacały pomoc z tytułu gradobicia w dniu 19-07-2017 roku.

 

Pozdrawiam

Bożena Cichowicz
Kierownik
BP ARiMR w Rawie Mazowieckiej

Informacja

Informujemy, że są do odbioru protokoły z szacowania strat powstałych w wyniku przymrozków wiosennych.

Odpowiedź Wojewody Łódzkiego na pismo Komisji Rolnictwa Powiatu Rawskiego

Odpowiedź Wojewody Łódzkiego na pismo Wójta Gminy

Pismo do Wojewody Łodzkiego ws. ujemnych skutków przezimowania

W związku z licznymi zgłoszeniami przez rolników strat w drzewostanie spowodowanymi ujemnymi skutkami przezimowania, Wójt Gminy Karolina Kowalska razem z Prezesem Związku Sadowników RP Oddział Sadkowice Waldemarem Olborskim, 13 czerwca 2017 r. złożyli na ręce Wojewody Łódzkiego pismo w sprawie uznania i możliwości szacowania ww. strat w gospodarstwach rolnych.

Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami Rady Powiatu Rawskiego zwróciła się z pismem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie udzielenia pomocy poszkodowanym rolnikom przez przymrozki wiosenne i ujemne skutki przezimowania.

Zgłaszanie uszkodzonych upraw

Wzór wniosku oraz oświadczeń o szacowanie szkód można pobrać w Urzędzie Gminy w Sadkowicach w pok. nr 3 oraz ze strony internetowej Gminy Sadkowice. Wnioski wraz z kserokopią wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 złożonego w ARiMR, rolnicy mogą składać w Urzędzie Gminy w Sadkowicach do 9 czerwca 2017 r.

  1. Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym (329.34 KB)
  2. Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (313.85 KB)
  3. Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach (287.46 KB)
  4. Oświadczenie nr 3 o produkcji rybackiej towarowej Oświadczenie nr 3 o produkcji rybackiej towarowej (283.41 KB)
  5. Oświadczenie nr 4a o poniesionych szkodach w środkach trwałych innych niż uprawy trwałe Oświadczenie nr 4a o poniesionych szkodach w środkach trwałych innych niż uprawy trwałe (283.89 KB)
  6. Oświadczenie nr 4b o poniesionych szkodach w uprawach trwałych Oświadczenie nr 4b o poniesionych szkodach w uprawach trwałych (272.54 KB)

Informacja

Wójt Gminy Sadkowice informuje, że na terenie województwa łódzkiego nie są jeszcze przyjmowane wnioski w związku z poniesionymi stratami w uprawach po wystąpieniu przymrozków wiosennych oraz ujemnych skutków przezimowania.

W najbliższym czasie Wojewoda Łódzki podejmie decyzję odnośnie szacowania strat, o czym Państwa powiadomimy.

Wiosenne przymrozki. Zgłaszanie powierzchni uszkodzonych upraw.

Uwaga! W związku z wystąpieniem wiosennych przymrozków Wójt Gminy Sadkowice prosi mieszkańców o telefoniczne bądź osobiste zgłaszanie powierzchni uszkodzonych upraw. Wójt prosi o zgłaszanie strat do dnia 27 kwietnia (czwartek) i powiadomienie innych sadowników z naszej Gminy. Tel. 468156191